Astrološki aspekt

Astrološki aspektAstrološki aspekt je kut između dvaju planeta (uključujući nebeska tijela Sunce i Mjesec) promatran sa Zemlje, te između planeta i određenih zvijezda stajačica, odnosno uzlaznih ili silaznih Mjesečevih čvorova. Većinom se razlika izražava kao razlika stupnjeva dužine, pri čemu se razmak može brojit u smjeru Zodijaka i obratno.

Teoriju aspekata osmislili su Babilonci, a usavršio ju je njemački astronom Kepler (1571.-1630.), koji im je pridao veliku važnost za tumačenje horoskopa.

Tradicionalno se razlikuje pet velikih kutova ili velikih aspekata i dvanaest malih kutova ili malih aspekata. Suvremena astrologija zanemaruje značaj malih aspekata.

Veliki aspekti

Veliki aspekti tradicionalno se ponekad nazivaju Ptolomejevim aspektima prema Ptolemeju. Ovoj grupi aspekata pripadaju: konjunkcija (0° ili 360°), sekstil (60° ili 300°), kvadrat (90° ili 270°), trigon (120° ili 240°) i opozicija (180°). Veoma rijetko se računa točni kutni razmak različitih aspekata, zbog čega se u astrologiji svakom planetu pripisuje poseban krug djelovanja, odnosno orbis, pri čemu orbis ovisi o jačini utjecaja pojedinog planeta.

Mali aspekti

U suvremenoj astrologiji, mali aspekti imaju uglavnom sekundarno značenje. U ovoj grupi smješteno je dvanaest aspekata: semisekstil (30° ili 330°), semikvintil (decil) (36° ili 324°), nonagon (40° ili 320°), semikvadrat (45° ili 315°), septil (51° ili 309°), kvintil (72° ili 288°), biseptil (130° ili 257°), seskvintil (tredicil) (108° ili 252°), seskvikvadrat (135° ili 225°), bikvintil (144° ili 216°), kvinkuns (inkonjunkcija) (150° ili 210°) i triseptil (154° ili 206°).

U astrologiji postoji podjela aspekata na lake (dobre) i teške (loše) i na jake, srednje i slabe aspekte:

 • Jaki: konjunkcija, kvadrat, trigon i opozicija
 • Srednji: sekstil, sesquiquadrat, kvinkuns
 • Slabi: semi-kvadrat i semi-sekstil
 • Laki: sekstil i trigon
 • Teški: kvadrat i opozicija.

Ovo je tradicionalna podjela aspekata. Naime, mnogi autori se ne slažu sa ovakvom podjelom nego prvenstveno gledaju koje su planete u igri i da li te planete same po sebi izrađavaju međusobnu usklađenost ili ne. Ponekad manji aspekti mogu izuzetno jako djelovati, a da ih prilikom ne uzmemo u obzir. Kada promatramo aspekte i njihovu važnost, postoje neka prvaila koja bi trebali uzeti u obzir:

 • Ugaone planete: planete koje su u konjukciji s bilo kojim od uglova natalne karte – Asc, Desc, IC i MC- su od izuzetne važnosti.
 • točni aspekti s uglovima natalne karte su također važni, ali nemaju toliko izražen utjecaj kao što to ima konjukcija.
 • Točan aspekt (egzaktni): ukoliko je aspekt točan ili vrlo blizu točnom uvijek će iskazivati jače utjecaje.
 • Aspekti koji u sebi uključuju Sunce, Mjesec i Ascedent su isto jako važni. Oba Svjetla i jači planeti koncentrirani na uglovima 1, 4, 7. i 10. polja djeluju vrlo jako.U sljedujućm poljima tj. 2,5, 8,11. znak su bujnog života, a u padajućim 3, 6, 9, 12. znače skučen život te ako su još u kvadraturi sa lošim planetima mogućnost je teških ozljeda i život invalida.
 • Aspekti vladajućih planeta puno su važniji od svih ostalih. Jaki aspekti dobrih planeta mogu apsorbirati loše uplive drugih aflikcija.

Ukoliko postoji dominiranje jednog tipa aspekta u natalnoj karti taj aspekt će dati karakternu crtu osobe. Na primjer, ukoliko postoji:

 • puno konjukcija unutar natalne karte onda se radi o čvrstoj, samosvjesnoj i akciji okrenutoj osobi.
 • puno sekstila govori o osobi jakih intelektualnih sklonosti koja je komunikativna i prijateljski raspoložena.
 • puno kvadrata donosi ambicioznost i okrenutost svojoj vlastitoj karijeri, a osoba tokom života ima krizne situacije na području profesije, obiteljskog i političkog života s preprekama koje moraju biti savladane. To je znak velike aktivnosti, borbi, vanjskih ili unutarnjih sukoba, stradanja, a moguće i invalidnost.
 • puno trigona govori o osobi sklonoj skladnom izražavanju u području umjetnosti, filozofije, religije i obrazovanja, ali daje i tromost (ako nije naglašen Mars). Međutim takav čovjek s lakoćom sve ostvaruje.
 • Naglašeni kvinkunsi govore o potrebi za stalnim usavršavanjem i regeneracijom postojećih uslova.
 • puno opozicija govori o osobi koja stalno razmišlja o ljudskim odnosima i o rješavanju međuljudskih problema. Može dati značajnu osobu, jake individualnosti (prema znakovima u opoziciji). Ako je sve u jednom znaku nije sretno jer je tip previše jednostran.
 • nedostatak aspekata, znak je tromosti, osoba stihijski radi, vegetira, itd. posebno ako su slabi znaci Sunca, Mjeseca i Ascendenta. Život je monoton, bez uzbuđenja, nar. ako je Mjesec u početku znaka. Zato su uvijek loši aspekti bolji nego nikakvi.

Puno jakih aspekata znak je jake osobnost, naročito ako to potvrđuje i položaj SO, Asc, MO; Međutim, puno aspekata sa Mjesecom nije baš sretno imati. To je tip nesigurna i promjenljiva života i karaktera. Suma svih aspekata daje uglvnom ovakve rezultate:

 • jaki aspekti i jaka polja i znaci = geniji, ličnosti,
 • jaki aspekti a slaba polja i znaci – zloupotreba, prevaranti, ljigavci
 • slabi aspekti a jaka polja i znaci = dnevni ljudi, obični
 • slabi aspekti i slaba polja i znaci = kreteni.
 • Osrednji aspekti i znaci = razni mediokriteti (čovjek osrednjih ili ograničenih umnih sposobnosti i vrijednosti; mediokris). Introvertirani tipovi ispolje sve unutra, ekstravertni van.

Svaki vatreni znak je u trigonu sa drugim vatrenim znacima, svaki zemljani znak je u trigonu sa ostalim zemljanim znacima; svaki zračni znak je dakle u trigonu sa ostalim zračnim znacima, dok je svaki vodeni znak u trigonu sa drugim vodenim znacima.

Povoljni aspekti Nepovoljni aspekti
u zračnim znakovima
profinjene težnje malo osjećaja
u vatrenim znakovima
impuls, idealizam žestoka strast
u vodenim znakovima
romantika, snovi indolencija, histerija
u zemaljskim znakovima
realizam, poslovi pretjerana uživanja, bludničenje

Kepler je zaključio da se aspekti odnose kao proporcije cijelih brojeva 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 3:5, 5:8… što potvrđuje harmoniju prirode. Inače se ne zna kada su aspekti prvi put primijenjeni. Svestrani Pitagora zna za njih u svojoj numeričkoj viziji sveprirode i njihov odnos traži u muzici sfera te dužini žice na harfi.

 

Konjunkcija

0° ili 360°; jaki aspekt, stavlja jak naglasak na znak, budući da tu djeluju dvije ili više planeta, djeluje direktno i utiče na vas na očiglednom nivou… Više

Opozicija

180°; jaki i teški aspekt, potencijalna vrijednost opozicije podrazumijeva razvoj svesti. Opozicija ukazuje na suprotnosti… Više

 

Kvadrat

90° ili 270°; jaki i teški aspekt, greške koje se stalno ponavljaju, a da bi ih osoba prestala ponavljati potrebno je mnogo napora i samokontrole… Više

 

Trigon

120° ili 240°; glavni laki aspekt. Energija dviju planeta u trigonu teče zajedno, ka istom cilju, planeti u trigonu se nalaze u istim elementima… Više

 

Sekstil

60° ili 300°; srednji uz lakoću. mogućnost, privlačnost, izdašnost, ljubaznost, samoizražavanje… Više

 

Kvinkuns (inkonjunkcija)

150° ili 210°; srednje teški. Ovdje imamo trud naše svijesti da se proširi i dođe na cilj, težeći nekom saznanju ili iskustvu… Više

 

 

Vigintil

18°, indicira suptilno samo poboljšanje i spajanje svih dosadašnjih iskustava. Kod njega je dozvoljena orbita od 1 stupnja osim u slučaju kada su u piranju Sunce i Mjesec – tada možemo koristiti 2 stupnja

 

Semisekstil

30° ili 330°, donosi sposobnost ujedinjenja prošlih iskustava i pribavljanja resursa potrebnih za daljnji razvoj. Također donosi umjetničke talente, te za njega možemo koristiti orbitu od 3 stupnja. Ukoliko je Sunce ili Mjesec u pitanju možemo ići do 5 stupnjeva. Prvi zeleni predstavlja “mali misaoni korak” i on predstavlja pokušaj svesti da nešto zahvati, sasvim neutralno, ne zauzimajući nikakvo stajalište. Ovdje ne postoji ni sklonost da se vrednuje i ocenjuje, već samo radoznalost, da se informira, sve da se preuzme u sebe, a zatim da se informacije preda dalje.

 

Semikvintil (decil)

36° ili 324°, ističe izražavanje volje i vezan je za razvoj društvenih resursa. On donosi specijalne poglede i inuitivne sposobnosti. Osoba je sposobna prepoznati ideje i veze – odnose, koji nisu vidljivi na površini. Vrsta i opseg takve percepcije ovisi o planetama koje tvore Decil i područja života kojima Decil vlada u natalnom horoskopu. Aspekt će omogućiti osobi da poveže naizgled nepovezane činjenice, situacije, informacije i da ih kombinira i tako složi pravu sliku.

 

Kvintil

72° ili 288°, aspekt donosi specijalni talent u spajanju ideja i komunikativnost koja osobi može unaprijediti karijeru ili profesionalne ciljeve. Donosi sposobnost da naoko nespojive činjenice spoji u niz informacija koje mogu osobi pomoći da dostigne svoje ciljeve. Ovo je aspekt specijalnog talenta ili genija. Kod Decila i Kvintila je zajednička crta izuzetna sposobnost vizualizacije i kreativne imaginacije.

 

Seskvintil (tredicil)

108° ili 252°, ima većinu kvaliteta koje donosi Decil. Odražava se na kulturnom nasljeđu osobe i razvoju. Po svojoj karakteristici je Jupiter-Neptun prirode, tako da donosi intuitivne sposobnosti, maštu, vidovite sposobnosti i sposobnost da shvati suptilne sile koje formiraju kulturno okruženje i sudbinu.

 

Bikvintil

144° ili 216°, ima većinu obilježja kvintil aspekta.

 

Semikvadrat

45° ili 315°, donosi frustracije i iritacije vezane za posjede, mogućnost zarađivanja, resurse te ostvarenje ciljeva. Nedostatak novca, resursa ili bilo čega što je osobi potrebno a da bi postigla svoje ciljeve, može osobi donjeti osjećaj blokiranosti, zakočenja. Ukoliko je semikvadrar točan a Kvadrat u karti slabiji onda će semikvadrat jače djelovati nego slabi kvadrat.

 

Seskvikvadrat

135° ili 225°, indicira također frustracije, iritacije i probleme u odgoju djece, romantičnim vezama, poslovima, zajedničkim financijama, osiguranjima, taksama, nasljeđima i ostavštinama. Također postoji opasnost od zloupotrebe ili krive upotrebe seksualnih ili okultnih praksi.

 

Septil, Biseptil, Triseptil

51° ili 309°, 130° ili 257°, 154° ili 206°. Ovi aspekti imaju okulno značenje koje u sebi donose i element nepredvidljivosti i neočekivanosti. Stvari kojima vladaju planete u ovim aspektima su često podložne neočekivanim promjenama koje su stalne i uvijek se nanovo ponavljaju ali uvijek na malo drukčiji način. Ovaj aspekt donosi osobi originalnost, intuiciju, te može donjeti važne i nepovratne promjene u sudbini osobe.

 

Nonagon i Kvadrinovil

40° ili 320°, 160°. ovi aspekti također donose okultne sposobnosti, te mogućnost povezivanja stvari koje imaju sličnu prirodu ali se odvijaju na različitim nivoima.

 

Kvindecil

165°, važnost ovog aspekta u svakodnevnom životu je vrlo interesantna. “Quindecile” na latinskom označava broj 15, a odnosi se na 24. Harmoniju dobijamo 15, 30 , 45 , 60 , 75 , 90 , 105 , 120 , 135 , 150 , 165, 180 – skoro svi postojeći aspekti koji se koriste u astrologiji. Kvindecil donosi nevjerojatnu motivaciju, opsesivnost, veliku odlučnost (fanatizam), ali i nešto slično gubitku, te razdvajanju. Taj aspekt u kombinaciji sa planetima, ukazuju na točku koja najčešće ukazuje na natusovu fiksaciju. To je točka koja ukazuje gdje se natus najviše orijentira u životu, gdje ulaže najviše truda, gdje doživljava padove, gibitke, ali i gdje se najbolje pokazuje natusova opsesivnost.

Tarot, astrologija, numerologija