Opozicija

opzicija

  • 180°
  • jaki i teški aspekt
  • potencijalna vrijednost opozicije podrazumijeva razvoj svesti.
  • Opozicija ukazuje na suprotnosti.
  • Svijest, domet, ravnoteza, suradnja, konflikt
  • Kad uspijemo pomiriti suprotnosti kao suprotne činitelje u sebi – oni se počnu nadopunjavati kao cjelina.
  • Suprotni činitelji tj. opozicija, baš kao i kvadrat, predstavlja izazov! ali se pri tom radi o različitom tipu izazova. Opozicija podrazumijeva priznanje vlastitih nedostataka i ako se to dogodi – koristeći polaritet dva znaka, nedostaci bivaju nadoknađeni.
  • Tako neravnoteža često postaje ravnoteža! Do pomirenja snaga koje su među sobom u opoziciji često dolazi kroz svijest i razumijevanje.

Već smo rekli da opozicija predstavlja suprotnost, a naši životi se temelje na suprotnostima:

dobro – loše,
muškarac – žena,
svjesno – podsvjesno itd.

Stvari koje su suprotne su slične – jedino se razlikuju po količini. Ovaj aspekt se može izraziti kao situacija kada nam istovremeno zazvoni zvono na vratima i telefona koje od toga dvoje prije odgovoriti? Nemoguće je istovremeno biti na dva mjesta. Onda se događa da jedan dio naše osobnosti ostaje pred vratima dok drugi dio odgovara na telefonski poziv. Bez obzira što smo podigli slušalicu onaj drugi dio još uvije uporno zvoni na vratima. Nemoguće ga je otjerati ili ignorirati, a još je manja mogućnost da će sam po sebi nestati.

Obično je ovaj koji “ostaje” pred vratima teži planet, na neki način odbačen od nas samih jer nismo spremni priznati i svjesno prihvatiti sve ono što taj planet predstavlja. Pod pojmom teži planeta obično se misli na vanjski planet Saturn, Uran, Neptun ili Pluton, ali i onaj koji je loše postavljen (debilitacija). Najčešći rezultat ovakve naše vlastite nespremnosti prihvaćanja neke činjenice o samima sebi rezultira sklapanjima prijateljstva ili veza upravo s onim ljudima koji posjeduju te iste karakterne osobine koje ne želimo prihvatiti ni iskazati. Pomoću ovakvog načina projekcije zadovoljavamo naše primarne potrebe prikazane određenom odbačenom planetom, jer je puno lakše uvidjeti te neželjene karakteristike u drugoj osobi nego li u samom sebi.

Najlošiji rezultat opozicije je ponašanje osobe po principu ekstrema:

donoseći sa sobom neodlučnost
nesposobnosti osobe za samostalno djelovanje
ovisnost o drugim ljudima.

Opozicija djeluje kao sila u suprotnim smjerovima – jedna planeta vuće na jednu stranu, a druga pokušava to isto na suprotnu stranu. Osobi je teško odrediti ciljeve i smjer kojim će krenuti i način na koji će se ponašati.Osoba balansira između iskazivanja jednog ili drugog dijela svoje osobnosti:

Jedan dio osobnosti može zadobiti kontrolu nad osobom jedan tren, sat, dan ili čak godinu
dok drugi dio osobnosti se uključi nakon nekog vremena i preuzme ulogu koju je prethodno imao prvi dio.

Zato i nastaje princip projekcije te osoba sagledava svoje vlastite potisnute kvalitete/nekvalitete kao kvalitete/nekvalitete druge osobe – bilo da se radi o pozitivnom ili negativnim smislu – što vrlo lako dovodi do osjećaja usamljenosti, izoliranosti, odbaćenosti od drugih ljudi. Rezultat može biti konstantno nezadovoljstvo osobe s drugim ljudima, njihovim ponašanjem, donoseći raskide prijateljstava i veza te sklonost svađanju. Nadalje, osoba može potpuno potisnuti jedan dio svoje osobnosti u podsvjest što onda rezultira ponašanjem osobe koje nema puno veze s logikom. Ovakav proboj podsvjesti na površinu potiče impulsivno i ekscesno ponašanje. U ovakvim slučajevima jedan od planeta je obično jači bilo po svom položaju u znaku ili kući ili oba planeta koja su u opoziciji su u kontaktu s uglovima natalne karte.

Poricanjem svojih vlastitih neželjenih osobina ne rezultira njihovim nestajanjem ili smanjenjem nego upravo izaziva obrnuto – pojačavanje istih. C.G.Jung je opoziciju izvrsno opisao riječima: “Uvijek postaješ ono protiv čega se najjače boriš”. Osoba može vidjeti jedan dio svoje ličnosti kao dobar, a drugi kao loš koji inače stalno pokušava sakriti (koji je i najčešće – društveno neprihvatljiv). Ovo je najčešći slučaj kada su u opoziciju uključene mentalne / svjesne planete (Sunce, Merkur, Jupiter ili Saturn) i emocionalne / podsvjesne planete (Mjesec, Venera, Mars, Uran, Neptun ili Pluton). Mentalne planete djeluju na principu naredbe – “moraš” ili “trebao bi” (s mogućnošću ugrađivanja osjećaja krivice) – pokušavajući na taj način zadobiti kontrolu nad emocionalnim planetama koje imaju princip – “ja želim”.

Kada osoba uspije zavladati sa svojim mentalnim planetama, zanemarujući pri tome svoje emocije, rezultat je osjećaj praznine i besciljnosti iako na površini svakodnevnog života sve izgleda normalno. U obrnutom slučaju; kad osoba uspije zavladati svojim emocionalnim planetama – osoba je emocionalno zadovoljna ali se javlja nervoza, nespokojstvo i osjećaj nemogućnosti kontrole toka svog života. Osoba tada stalno živi pod utiskom da su drugi ljudi ti koji upravljaju njegovom sudbinom i životom. Kada promatramo opoziciju gledamo kuće i znak koji su zahvačeni tom opozicijom.

Kuće na koje opozicija ima uticaj su područja života osobe u kojima se osoba u jednom trenutku ponaša na jedan način, a u drugom trenutku na drugi način. Planete koje su u opoziciji su u suprotnim ali istovremeno u sukladnim elementima. Vatreni znaci su suprotni zračnim, ali vatra ne bi mogla gorjeti da nema zraka. Voda je suprotna zemlji, ali je voda potrebna zemlji da bi je učinila plodnom. Svaka osoba koja ima planete u opoziciji bi trebala naučiti kako integrirati, spojiti te dvije naizgled suprotne energije i nači neku sredinu. Opozicija se najčešće vidi u međuljudskim odnosima i služi da osoba podigne razinu svoje svijesti. Ti međuljudski odnosi ne služe samo kao mjesto borbe nego i kao mjesto za odrastanje i sazrijevanje svakog čovjeka.

Tarot, astrologija, numerologija