Talisman

talismanTalisman je obredni predmet koji prema pučkom vjerovanju privlači željene sile i situacije, te štiti od uroka, bolesti i drugih nedaća. To je ujedno svaki predmet koji ima neku tajnu namjenu, a izrađen je od metala, kože, pergamenta i papira na kojem su urezani ili ispisani sveti znakovi.

Ljudi su prve talismane počeli izrađivati još tijekom kamenog doba. Arheološki nalazi potvrđuju njihovu primjenu u Babilonu i Asiriji, gdje su talismani izrađivani u obliku glinenih figurica, a koristili su se u svrhu zaštite od demona i zlih utjecaja. Najčešći motivi na talismanima bili su bikovi, lavovi, psi, ribe, ptice, ovnovi, konji i prikazi božanstava. U faraonskom Egiptu, talismani su korišteni kako bi dušama pokojnika omogućili lakše snalaženje u svijetu mrtvih, ali i za zaštitu domova od zlih duhova. Egipatski talismani bili su, također, izrađivani u obličju životinja poput krave, skarabeja, lava, konja, zmije, mačke, majmuna, guske ili zeca.

Talismane su izrađivali i sljedbenici gnostičkih vjerovanja koji su živjeli u zapadnoj Aziji i u Egiptu u vremenu između 3. st. pr. Kr. i 3. stoljeća nove ere. Koristili su uobičajene talismane koji donose sreću, ali i one koji su nositeljima trebali omogućiti ostvarivanje viših stanja svijesti i transcendentalnu spoznaju.

Židovi i Arapi upotrebljavali su u srednjem vijeku talismane na kojima su prikazivani magijski kvadrati popunjeni slovima ili brojevima. Kasnija srednjovjekovna praksa u Europi nalazila se pod utjecajem navedenih starijih tradicija, pa je kombinirala egipatske i židovske simbole.

Poganski talismani

Ovoj grupi pripadaju pretkršćanski talismani nastali u tradiciji drevnih civilizacija nastalih na području Indije, Egipta, Mezopotamije i Europe. Poznati talismani pretkršćansko razdoblja su:

swastika-hindusvastika

(od sanskrt. svasti, sreća, zdravlje) je križ sa četiri jednaka kraka, od kojih svaki završava produžetkom pod pravim kutem. Produžetak može biti usmjeren u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru, ovisno o različitim prikazima ovog simbola.

horusovo okoHorusovo oko

Horusovo oko (Sunčevo oko) ili Wedjat, jedno od najpoznatijih mitskih simbola u starom Egiptu. Prema mitologiji riječ je o oku sokola iz kojeg izlaze dvije suze, od kojih klizi okomito, a druga u obliku polu-elipse. Suze koje izlaze iz Raova oka su ljudske duše (ljudi). Budući se je oko wedjat imalo simboliku stvaranja, vjerovalo se da ima i moć iscijeljivanja, pa je zbog toga bilo jedan od najpopularnijih talismana u Egiptu. Egipćani su vjerovali da wedjat može izliječiti dijelove tijela na koje se stavlja. U nekim od pogrebnih tekstova javlja se kao zasebno božanstvo.

sveti skarabejSveti skarabej

Sveti skarabej (Scarabaeus sacera) je mitska životinja u obliku bube koju su u egipatskoj mitologiji štovali kao simbol sunca, života i ponovnog rađanja.

 

ankh simbolankh

Ankh (lat. Crux Ansata) je simbol života i besmrtnosti. Poznat je i kao “egipatski križ”, “koptski križ” ili “omčasti križ”. Sastoji se od tau križa, oblika slova T i omče. Ankh znači “život”. Taj znak je i hijeroglif za život. Označava besmrtnost, a mnogi su ga bogovi nosili. Thomas Inman je uvidio da su Egipćani zvali ankh simbolom života. Predstavlja muško i žensko jedinstvo. Wolfhart Westendorf je zaključio da ankh i Izidin čvor (Izida je božica plodnosti, Ozirisova žena) imaju nešto zajedničko. Neke teorije objašnjavaju porijeklo ankha kao znak izlazećeg Sunca (koje donosi život, što se može usporediti sa zaključcima faraona Amenofisa IV.). Također, ankh je možda nastao spajanjem simbola Ozirisa i Izide. To može bti i znak neba, Nut i Zemlje, Geba, koji su Ozirisovi i Izidini roditelji. Ankh se pojavljuje skupa sa simbolima djed i was (žezlo). Kopti su koristili ankh kao znak života poslije smrti. Slog ankh se nalazi u imenu poznatog faraona Tutankhamona (Tut-Ankh-Amon).

Magijski i kabalistički talismani

U ovu kategoriju spadaju židovski kabalistički talismani i talismani opisani u srednjovjekovnim magijskim grimorijima, poput “Ključa kralja Salomona” (Clavicula Salomonis). Ovi talismani mogli su se izrađivati od metala, kože, drva ili dragog kamenja, ali i od gline, a morali su biti pravljeni po točno određenom postupku i u astrološki najpovoljnijem vremenskom periodu. Od poznatih kabalističkih i magijskih talismana možemo izdvojiti:

salomonov pecatSalomonov pečat

Salomonov pečat je prsten koji se pripisuje kralju Salomonu u srednjovjekovnoj židovskoj tradiciji, kasnije u islamskom i zapadnom okultizmu. Često se prikazuje ili u pentagramu ili u heksagramu. Ovaj prsten je dao Salomonu moć nad demonima, a također je moga razgovarati sa životinjama. Zbog mudrosti Salomonove, pečatni prsten, ili njegov navodni dizajn, koristi se kao amulet, talisman ili simbol u srednjovjekovno i renesansno doba magije, okultizma i alkemije.

kabalisticki krizKabalistički križ

Kabalistički križ je osnovni ritual koji se koristi kao alat kako bi osoba postala svjesna vlastitog božanskog ega i došla u kontakt s izvorima energije i stvaranja.

 

abrakadabraAbrakadabra

Abrakadabra je magijska riječ koja se, kao kulturna referenca, danas prepoznatljivo vezuje uz magiju, a zapisivala se na amulete kao zaštita. Njen prvi spomen datira iz 3. stoljeća, a nalazi se u djelu De Medicina Praecepta rimskog liječnika Kvinta Severa Samonika. Vjeruje se da joj je svrha bila zaštititi ljude od zlih duhova uzročnika bolesti i zazivanje dobrih duhova radi zaštite. Vjeruje se da postanak izraza dolazi od aramejske riječi “Avarah K’Davarah” što znači “Stvaram kako govorim”. Na srednjovjekovnim amajlijama najčešće je zapisivana na u slijedećem obliku

tetraPečat Tetragramatona

Tetragramaton je hebrejsko četveroslovno božansko ime YHWH u Tori i hebrejskoj Bibliji. U judaizmu smatra se za neizrecivo najsvetije ime koje predstavlja Božju transcendenciju. Tetragramaton se koristi u meditativnoj i praktičnoj židovskoj Kabali i ne-židovskoj Okultnoj hermetičkoj Kabali.

agrippaAgrippin pečat

Za ovaj talisman vjeruje se da sadrži anđeoske utjecaje i svojstva povezana sa svim talismanima koje je dizajnirao i izradio poznati srednjovjekovni mistik i vizionar Agrippa (Cornelius Agrippe von Nettesheim 1486 – 1535). Agrippa je navodno rekao da je stekao veliko znanje o funkcioniranju tajnih zakona prirode i privlačenju anđeoskih blagoslova kroz izravan pristup drevnim rukopisima koji pripadaju kralju Salomonu.

Tarot, astrologija, numerologija