Konjunkcija

konjunkcija

  • 0° ili 360°
  • jaki aspekt
  • pojačavanje, koncentracija, nova aktivnost
  • stavlja jak naglasak na znak, budući da tu djeluju dvije ili više planeta
  • djeluje direktno i utiče na vas na očiglednom nivou
  • se zapravo smatra povoljnim ili nepovoljnim, u ovisnosti od toga o kojima je planetarna riječ i na kojem mjestu.

Po nekim autorima: Konjunkcija je povoljna ako se poklapaju dva dobra planeta, nepovoljna je ako se dotiču dva loša planeta, a ako je jedan loš, drugi dobar stvar je dubiozna i ovisi o daljoj prirodi znakova. Jake konjunkcije dobrih planeta silna su zaštita. Konjunkcije sa pomračenjem su dubiozne.

Međutim može se promatrati i ovako; ako shvatimo da su te planete samo fokus aktivnosti, tada one, same po sebi, ne donose ništa dobro ili loše. Konjunkcija pojačava utjecaje planeta koje su u konjukciji. Konjukcija može zahvatiti dva znaka tj. da bude na prijelazu iz znaka u znak (npr. 28 stupanj Škorpiona i 3 stupanj Strijelca). Konjukcija označava jedinstvo jer su planete u konjukciji ujedinjene. Njihove energije su stopljene, izmiješane i uvijek zajednički djeluju. Što je konjukcija bliža točnoj od 0 stupnjeva to je jača.

Kada se dvije planete nalaze na istom stupnju i tvore tzv. točan aspekt, konjukcija je toliko jaka da je teško razlikovati kvalitete pojedine planete. Možemo reći da planeta planetu ne vidi i obje se ponašaju kao neka nova jedinstvena planeta. Konjukcije koje imaju u sebi uključeno Sunce ili Mjesec imaju jak utjecaj na osobu i na ponašanje osobe.

Višestruka konjukcija koja uključuje 3 ili više planeta unutar 8-10 stupnjeva, a da u sebi sadrži Sunce ili Mjesec se naziva Stellium. Konjukcije koje su višestruke unutar 8 stupnjeva, a ne sadrže Sunce ili Mjesec imaju slično djelovanje kao stellium, ali nisu toliko jake. Ukoliko postoji stellium, on je fokusna točka natalne karte. Važno je vidjeti koje su planete u spoju, u kojoj kući i znaku se nalaze, a planet koji se nalazi u sredini stelliuma je obično i najosjetljiviji na uticaje ostalih planeta. Nadalje treba vidjeti da li je neka od planeta u svojoj kući ili znaku (npr.Merkur u trećoj kući ili u Blizancima) jer se takvim položajem dobiva dodatna jačina pojedine planete. Aspekti koje stellium tvori s drugim planetama su izuzetno važni.

Stellium se pozitivno manifestira kroz koncetriranu energiju, talent, smisao za smjer i svrhu, samomotiviranost i samostalno razmišljanje. Stellium se negativno manifestira kroz ograničenost, opsesije, prenaglašavanje određenih stvari, smanjenu objektivnost, okrenutost samom sebi, neravnotežu i nespremnost za izvršavanje kompromisa. Najteži položaj za konjukciju ili stellium je dvanaesta kuća.

Saznajte što krije budućnost za vas!

Nazovite nas!


Zatvori
Podijelite ili lajkajte nas na Facebooku?
Pošaljite nam poruku u Inbox i poklonit ćemo Vam pozitivnu energiju uz mali ritual.