Konjunkcija

konjunkcija

  • 0° ili 360°
  • jaki aspekt
  • pojačavanje, koncentracija, nova aktivnost
  • stavlja jak naglasak na znak, budući da tu djeluju dvije ili više planeta
  • djeluje direktno i utiče na vas na očiglednom nivou
  • se zapravo smatra povoljnim ili nepovoljnim, u ovisnosti od toga o kojima je planetarna riječ i na kojem mjestu.

Po nekim autorima: Konjunkcija je povoljna ako se poklapaju dva dobra planeta, nepovoljna je ako se dotiču dva loša planeta, a ako je jedan loš, drugi dobar stvar je dubiozna i ovisi o daljoj prirodi znakova. Jake konjunkcije dobrih planeta silna su zaštita. Konjunkcije sa pomračenjem su dubiozne.

Međutim može se promatrati i ovako; ako shvatimo da su te planete samo fokus aktivnosti, tada one, same po sebi, ne donose ništa dobro ili loše. Konjunkcija pojačava utjecaje planeta koje su u konjukciji. Konjukcija može zahvatiti dva znaka tj. da bude na prijelazu iz znaka u znak (npr. 28 stupanj Škorpiona i 3 stupanj Strijelca). Konjukcija označava jedinstvo jer su planete u konjukciji ujedinjene. Njihove energije su stopljene, izmiješane i uvijek zajednički djeluju. Što je konjukcija bliža točnoj od 0 stupnjeva to je jača.

Kada se dvije planete nalaze na istom stupnju i tvore tzv. točan aspekt, konjukcija je toliko jaka da je teško razlikovati kvalitete pojedine planete. Možemo reći da planeta planetu ne vidi i obje se ponašaju kao neka nova jedinstvena planeta. Konjukcije koje imaju u sebi uključeno Sunce ili Mjesec imaju jak utjecaj na osobu i na ponašanje osobe.

Višestruka konjukcija koja uključuje 3 ili više planeta unutar 8-10 stupnjeva, a da u sebi sadrži Sunce ili Mjesec se naziva Stellium. Konjukcije koje su višestruke unutar 8 stupnjeva, a ne sadrže Sunce ili Mjesec imaju slično djelovanje kao stellium, ali nisu toliko jake. Ukoliko postoji stellium, on je fokusna točka natalne karte. Važno je vidjeti koje su planete u spoju, u kojoj kući i znaku se nalaze, a planet koji se nalazi u sredini stelliuma je obično i najosjetljiviji na uticaje ostalih planeta. Nadalje treba vidjeti da li je neka od planeta u svojoj kući ili znaku (npr.Merkur u trećoj kući ili u Blizancima) jer se takvim položajem dobiva dodatna jačina pojedine planete. Aspekti koje stellium tvori s drugim planetama su izuzetno važni.

Stellium se pozitivno manifestira kroz koncetriranu energiju, talent, smisao za smjer i svrhu, samomotiviranost i samostalno razmišljanje. Stellium se negativno manifestira kroz ograničenost, opsesije, prenaglašavanje određenih stvari, smanjenu objektivnost, okrenutost samom sebi, neravnotežu i nespremnost za izvršavanje kompromisa. Najteži položaj za konjukciju ili stellium je dvanaesta kuća.

Tarot, astrologija, numerologija