Reinkarnacija

ReincarnationReinkarnacija (od latinskog re in caro, ponovo u tijelo, to jest ponovno utjelovljenje) je učenje o ponovnom ili neprestanom vraćanju duha ili duše u tijelo nakon smrti. Srodan pojam je i transmigracija ili palingeneza. Uzrokom vraćanja smatraju se loša djela iz prethodnog života, čiji skup istočna mudrost naziva karma; pojam sličan zapadnom pojmu sudbine. Po ovom učenju ljudski duh i duša se mogu utjeloviti i u tijelu životinje ili biljke, što se naziva i metempsihoza. Ovo učenje je najviše zastupano u Indiji, a u širem smislu odnosi se i na periodsko nestajanje i ponovno nastajanje svjetova.

Potječe iz Upanišada, tekstova starih indijskih mudraca. U njima se po prvi put uvodi misao o karmi i seljenju duša. U istočnim religijama izlaz iz ovog kruga ostvaruje se kroz dobra djela iz ljubavi. U budizmu ovaj duhovni cilj se naziva nirvana. Najpoznatije religije u kojima je reinkarnacija opće prihvaćena su budizam i hinduizam. Učenje o reinkarnaciji se javilo u Indiji oko 800. godine pne. Ono je blisko povezano s konceptom karme, da posljedice dobrih ili loših djela čovjeka stižu iu sljedećem životu.

Ideja preporađanja je usvojena u budizmu, što joj je omogućilo širenje po velikom dijelu Azije. Kada je budizam dospio u Kinu, Koreju i Japan, doktrine o karmi i preporađanja, i shvaćanje da zaslužni postupci mogu biti posvećeni pomoći dušama iz nižih ishodišta preporađanja kako bi napredovale do boljih ishodišta, naišle su na širok prijem. Sve dok je duša sputana karmičkim procesom i nije u potpunosti oslobođena od mržnje, pohlepe i neznanja, nužno mora podlegne ponovnom rođenju. U budizmu su se razvile različite modifikacije shvaćanja preporađanja, ali je suštinska ideja ostala ista. Točak preporađanja (samsara) predstavlja šest vidova postojanja: bogove, polubogove (asure), ljudska bića, životinje, gladne duhove i demone.

Duše izuzetno čestitih ljudi ponovo se rađaju kao bogovi; oni koji su živjeli dobrim životom vraćaju se na zemlju kao muškarci ili žene, a neki se zbog svojih grijeha ponovno rađaju kao životinje, gladni duhovi ili stanovnici pakla. Sva osjećajna bića se smatraju okovanim za Točak preporađanja sve dok ne postignu oslobađanje od karmičkog procesa ulaskom u budinstva ili nirvanu

Tarot, astrologija, numerologija