Magijski krug

Magijski krugMagijski krug je krug kojeg ucrtavaju praktičari magije kako bi, sukladno okultnom vjerovanju, stekli zaštitu od nadnaravnih sila.

Magijski krug se koristio u obredima ceremonijalne magije prilikom prizivanja različitih duhova, entiteta i demona. U Ključu kralja Salomona piše da je morao imati promjer od devet stopa i biti ucrtan pomoću magijskog noža.

Grafički prikaz najčešće je ovisio o grimoriju u kojem se opisuje, no većina ih je sadržavala grčke i hebrejske simbole. Na mnogim magijskim krugovima nalazila su se ispisana slova alfa i omega ili veći broj kabalističkih božanskih imena, poput: Adonai, El, Jah, Eloha, Ehie i Tetragrammaton. Osim u tradicionalnoj magiji, magijski krug koristi se i u obredima Wicce.

Magični krug se podiže kao zaštita od nepoželjnih sila, te da bi se energija rituala zadržala u njemu. Magični krug može se podizati u vanjskom ili zatvorenom prostoru. Odjenite dugi plašt, haljinu ili svečanu odoru i u struku je vežite užem. Boju plašta uskladite sa godišnjim dobima ili namjeni rituala. Praktičar posvečuje prostor sa privremenom ili stalnom zaštitom. Magični krug dozvoljava da praktičar izvodi rituale ili čarolije bez smetnje i vanjskih utjecaja. Oko kruga se obilazi tri puta deosilno (od istoka prema zapadu u smjeru sunca ili kazaljke na satu). Praktikant se licem okrene prema krugu i kreče desno – kretnja stvara pozitivnu energiju. Prvi krug pročišćava se solju, drugi krug vodom, treći krug incesom. Nakon toga postavljaju se četiri svijeće u smjeru;

circlesjever – zelena
istok – zuta
jug – crvena
zapad – plava

i zazivaju se magični elementi. Glavni razlog čaranja magičnog kruga je zadržavanje energije koja je podignuta za vrijeme rituala unutar njega. Kako se diže sve više i više energije ona postaje sve gušća. Energija se podiže iz zemlje u obliku kruga i diže se uvis. Kada je ritual završen energija se odpušta da bi potekla u svemir i služila svrsi koja je zadana. Također svrha kruga je zaštita od vanjskih utjecaja, negativne energije i neželjenih duhova. Magični Krug je sveti prostor u kojem se susreču dvije dimenzije, realnosti. Također taj je prostor poznat kao nit između dva svijeta.

Barijera kruga je vrlo osjetljiva i krhka i u slučaju prelaska nekog predmeta kroz nju energija se rasipa. Da bi se to spriječilo potrebno je u krugu izrezati vrata, najčešće uz pomoć athema (magičnog noža). Zatvaranje magičnog kruga – uzemljenje kruga: Krug je zatvoren ili uzemljen kada praktičar završi iscrtavanje u energiji uz pomoć athema ili ruke u suprotnom smjeru kazaljke na satu, nakon čega se energija šalje natrag u zemlju. Taj način je prihvatljiviji nego da se krug slomi (rasipa energija). Osim četiri magična elementa, tu je i peti (elemenat duha) koji se ne zaziva posebno, ali se predstavlja magičnim predmetom ili pentagramom. Također krug mora sadržavati i poklone bogovima u znak zahvale. To je najčešće cviječe, bilje, voće, sjemenke, kruh, torta,vino ili pivo.

Tarot, astrologija, numerologija