Magija Mjeseca

Magija MjesecaOvisno o vrsti čarolija, čaranje je potrebno uskladiti sa mjesečevim mjenama koji pomaže ili ometa izvedbu rituala. Da bi čarolije bile što uspješnije potrebno je uskladiti fazu u kojoj se mjesec nazazi sa namjenom čarolije. Postoj tri aspekta/faze mjeseca čiji krug započinje sa novim mjesecom i prelazi u rastuči mjesec, slijedi puni mjesec, te padajući mjesec. Svako razdoblje ima svoju namjenu.

Novi mjesec – prvi kvartal

Nastupa odprilike dva dana nakon tamnog mjeseca. Ova faza mjeseca koristi se za mentalnu/psihičku pripremu za izvođenje čarolija novih početaka i projekata. Nove karijere, preseljenja, poslova, veza, opčenito za pripremu svakog novog početka. Također odlično vrijeme za vlastiti rast i razvitak ako magiju prakticirate sami. Prvi kvartal nastupa negdje u popodnevnim satima i vidljiv je za dana na sjevernoj hemisferi.
Vrsta čarolija: Novi počeci
Vidljivost: U ovoj fazi mjesec nije vidljiv na nebu tokom noći (ili je vidljivost minimalna), mjesec se pojavljuje na nebu tokom dana

Rastući mjesec

Faza mjeseca u kojoj se izvodi večina čarolija/rituala za dobitke, privlačenje novca, ljubavi, vodstva i ostvarenja želja. Najbolje vrijeme za početak čarolija/rituala
Vrsta čarolija: Čarolije rasta
Vidljivost: Mjesec raste, vidljivost se svakim danom povećava sve do punog mjeseca.

Puni mjesec

Faza u kojoj mjesec ima najveću moć, magija je najdjelotvornija i najlakše je upravljati energijama i silama. Čarolije postižu najbolje rezultate. Ovo je faza u kojoj se izvode čarolije ozdravljenja, dobitaka i rasta. Također vrijeme u kojim se dovršavaju sve čarolije započete u fazi rastućeg mjeseca koje traju nekoliko dana. Posebno vrijeme za rituale čišćenja, posvete, pripreme ritualnog alata, tradicionalno vrijeme spajanja sa Božicom i njezinim moćima. Puni mjesec izvlači na površinu naše najdublje želje, osječaje i misli. Mnogi ljudi osjetljivi na jakost i utjecaj mjeseca u ovoj fazi imat će problema sa spavanjem. Ova faza traje vrlo kratko oko 24 sata. Počinje u večernjim satima, na zenitu se nalazi oko ponoći, a prestaje u većernjim satima drugog dana. Faza nastupa odprilike 14 dana nakon tamnog mjeseca.
Vrsta čarolija: odluke, projekti, ljubav, novac
Vidljivost: Mjesec je pun, dobro vidljiv

Tamni mjesec (padajući) zadnji kvartal

Ova faza koristi se za izvođenje čarolija za poništenje starih navika i načina (pušenja, poremečaja u prehrani, uklanjanje poteškoča i briga), opčenito rituala poništenja, meditacije, divinacije, jačanje psihe, skrivenih istina. U ovoj fazi najbolje je ne prakticirati čarolije/rituale osim isključivo poništenja. Faza prestaje sa pojavom mrtvog mjeseca gdje mjesec nije vidljiv. Krug završava i počinje iznova nakon novog mjeseca. Sveukupna faza između mrtvog – novog – i rastućeg mjeseca traje 3 dana. U to vrijeme (3 dana) ne preporuća se izvođenje čarolija.
Vrsta čarolija: poništenje
Vidljivost: Nastupa nakon punog mjeseca, vidljivost se svakim danom smanjuje

Tarot, astrologija, numerologija