Magija

whitemagicMagija (magika, vračanje ili čaranje) je mistična vještina kojom se pomoć manipulacije sviješću i autosugestijom nastoji postići određene rezultate i steći natprirodne moći i sposobnosti, služeći se za tu svrhu uspostavljenim ritualima. Magijska praksa dotiče se i drugih ideoloških sustava poput religije, misticizma, okultizma i psihologije.

Muška osoba koja se bavi magijom naziva se čarobnjak, vještac ili vrač, a ženska vještica, čarobnica ili vračara.
Riječ „magija” ima korijene u grčkoj riječi mágos (μάγος), u pluralu mágoi, koja je označavala iranske religijske stručnjake (magi). Grčka riječ mágos prvi put se spominje u 6. stoljeću prije Krista.

Od grčkog pridjeva magikos (μαγικός) nastao je latinski izraz magicus, koji je dalje ušao u mnoge europske jezike.

Podjela magije

wiccaPremda veći broj praktičara otklanja sljedeću podjelu, uvriježena je podjela na tzv. bijelu i crnu magiju. Bijela magija još se naziva desnim putem, a crna lijevim.

Bijela magija predstavlja dobru magiju kojoj je svrha pomoći, izliječiti i savjetovati. Tu ubrajamo predviđanja sudbine (astrologija, hiromancija, tarot, kristalomancija, geomancija i sl.).

Crna magija, s druge strane, predstavlja zlu magiju, kojoj je cilj nauditi drugome ili na natprirodan način postići nekakvu korist. Crnu magiju povezujemo sa sotonizmom, demonopoklonstvom, vješticama i čarobnjacima.

Sama podijela magije na bijelu i crnu je više orijentacijska negoli stvarna, kao i granice među njima koje nisu jasno definirane. Njen predznak zapravo ovisi o etičkim vrijednostima praktikanta magije pa prije možemo govoriti o bijelim i crnim čarobnjacima.

Četiri kategorije magijske prakse

Magijska praksa može se podijeliti u četiri grupe. Prva je simpatetična magija kojom se uz pomoć simbola koji oponaša željeni predmet ili osobu nastoji ispuniti nekakva želja. Može sadržavati elemente crne magije, ako se zlorabi da bi se neka osoba povrijedila. Drugu grupu čini proricanje pri čemu se koriste razne metode (rune, bacanje žira, gledanje iz taloga kave, hiromantija…). Treća grupa sadrži bacanje čini, alkemiju i čarobnjaštvo, dok je za četvrtu grupu karakteristično bacanje uroka.


 

Tarot, astrologija, numerologija