Utjecaj elementa na Štakora

Utjecaj elementa na ŠtakoraŠtakor je simbol novog početka. Njegov budan duh voli pokretati nove projekte, no često ti projekti ostaju tek ideje, jer Štakor je rijetko u stanju realizirati ih do kraja.

Drveni Štakor (1924, 1984)

Kreativac oštrog razuma. No ne zna se baš prezentirati. Dobro ocjenjuje situacije i dalekosežno analizira.

Vatreni Štakor (1936, 1996)

Šarmer koji se zna ponašati u društvu. Visoko inteligentan, često je u centru pozornosti. No ponekad ne prihvaća svoje moralne odgovornosti.

Zemljani Štakor (1948, 2008)

Zna doista uživati u blagostanju. A da bi to postigao, dat će sve od sebe da to blagostanje i zaradi. Ako ga netko moli za materijalna sredstva, može ih dobiti samo ako dobro obrazloži razlog i namjenu sredstava.

Metalni Štakor (1900, 1960)

Dobar promatrač, svjestan da uspjeh ne pada s neba. Rijetko se miješa u tuđe stvari.

Vodeni Štakor (1912, 1972)

Odličan analitičar, ali rijetko iznosi svoje zaključke na vidjelo. dobro raspolaže novcem. Cijeni vrijedne stvari.

Tarot, astrologija, numerologija