Aplikativni i separativni aspekti

Aspekti – Aplikativni (u priklonu) i Separativni (u otklonu)

Bitna je brzina kretanja planeta na dan rođenja – treba odrediti precizno dnevno kretanje planeta. (efemeride).
uvijek promatramo brži planet u aspektu i njegov odnos prema sporijem planetu. Brži planet je nositelj akcije, a sporiji primatelj.

Aplikativni “A” aspekt

 • u slučaju kad se brži planet kreće prema egzaktnom aspektu (orbis 0) sa sporijim, bez obzira na vrstu aspekta
 • ovaj aspekt više utječa na unutarnji život osobe i teže ga je prepoznati
 • aplikativni aspekti imaju jaču snagu o separativnih
 • to je težnja nečemu
 • za takav aspekt se kaže da je u priklonu kad još nije egzaktni. Dakle, brži planet aspektira sporiji, i nalazi se ispred sporijeg planeta, u smjeru suprotnom kazaljki na satu u dozvoljenom orbisu.
 • aspekt u priklonu biti će egzaktan, prema primarnim progresijama, u ranim godinama života osobe. On označava rano iskustvo neke osobe, koje ostavlja trajnu posljedicu na nju.
 • Najčešće će aspekt u priklonu biti egzaktan u prvih šest do deset godina života.

Separativni “S” aspekt

 • bez obzira na vrstu aspekta, kad se brži planet u aspektu razdvaja od sporijeg (izlazi iz aspekta), i kreće se u smjeru opozicije sa tim sporijim planetom
 • ovaj aspekt je više usmjeren na vanjski život, osoba doživljava stvari kroz druge ljude
 • separativni aspekt je slabiji od aplikativnog – on iščezava
 • to je već naučeno
 • planet koji je bio egzaktan prije rođenja osobe je u otklonu, brži planet nalazi se iza sporijeg u smjeru suprotnom kazaljki na satu, u dozvoljenom orbisu
 • aspekt u otklonu bio je egzaktan prije rođenja osobe i ne može se povezati s nekim konkretnim događajem. Osoba je rođena sa nekom karakteristikom, a da sama ne zna zašto je tako.

Važno je još spomenuti da u tranzitima aspekt može biti samo u priklonu, jedan planet djeluje na drugi čitavo vrijeme kad mu se približava, u određenom orbisu, sve do kad ne postane egzaktni. Tada je utjecaj najjači, i nakon što ga prođe više nema utjecaj na njega (osim kod plutona, koji često tek tada zada posljednji udarac).

Još je važno spomenuti retrogradne planete, jer se one u Zodijaku kreću prema natrag, pa tu trebamo osobito obratiti pažnju na vrijeme kad dolazi do egzaktnog dodira.

Saznajte što krije budućnost za vas!

Nazovite nas!


Zatvori
Podijelite ili lajkajte nas na Facebooku?
Pošaljite nam poruku u Inbox i poklonit ćemo Vam pozitivnu energiju uz mali ritual.