Kočija – pobjeda, ambicija, disciplina

KočijaKarta 7 Kočija

Kočija simbolizira pobjedu, ambiciju, snagu volje, agresivnu energiju, ali i disciplinu te predan rad. Karta prikazuje divlja stvorenja koja vuku kočiju; ta divlja stvorenja Vaša su volja koja u ključnim momentima mora biti kontrolirana moralnim principima. Kočija Vam savjetuje da je vrijeme da se zauzmete i borite za sebe, te da u toj borbi pazite da budete vladar svoje volje, a ne njezin sluga. Ova karta zahtijeva od Vas da se dokažete i budete hrabriMorate imati vjeru u sebe i znati točno tko ste i što želite. Ponekad, Kočija Vam savjetuje da se pomirite sa svojim agresivnim impulsima. Agresija je dio ljudske prirode, dio urođenog mehanizma za preživljavanje. Agresija se ne može jednostavno potisnuti. Ovo je vrijeme kada treba biti gospodar svojih emocija i obuzdati sve impulse ili bijes. Morate pokazati tko je gazda i postići kontrolu nad situacijom, ali to zahtijeva samokontrolu.

Tarot, astrologija, numerologija