Kraljica pehara – znanje, mudrost, duhovnost

Kraljica peharaKraljica pehara

Uspravno: emocionalna sigurnost, mir, intuicija

Obrnuto: emocionalna nesigurnost, zavisnost

Kraljica pehara simbolizira duhovnost, znanje, mudrost, mističnost, tajanstvenost, intuiciju i darežljivost. Ona je spremna rasvijetliti Vam stvari koje Vi inače ne vidite, kako bi Vam pomogla u donošenju ispravnih odluka. Karta Kraljice pehara šalje Vam signale da se pouzdate u svoje osjećaje, da vjerujete intuiciji, prepoznate svoje talente, potencijale i beskonačne mogućnosti koje su skrivene u Vama. Slušajte srce, nemojte toliko ustrajati na logičkom i racionalnom pristupu.

Kraljica pehara u obrnutom položaju kaže da ste van kontakta sa svojim emocijama, ili ste prisiljeni da ograničite svoje parave duboke osjećaje. Ako ne rješavate emocionalne probleme, oni će na kulminirati. Vaša razina stresa može onemogućiti da se nosite s dnevnim obavezama i problemima. Obrnuta Kraljica pehara također može ukazivati na zlouporabu alkohola i tvari, osobito ako to zlostavljanje pokreće Vaše emocionalno stanje. Urazumite se i sagledajte stvari iz pravog kuta, uključite malo razum i logiku u svoj život i obuzdajte osjećanja kako bi rješili ono što Vas muči.

Tarot, astrologija, numerologija