Cigansko otvaranje

Cigansko otvaranjeCigansko otvaranje tarot karata je vrlo jednostavno ali ipak otkriva iznenađujuću količinu informacija. Ovo je dobar metod za koristiti ako samo tražite opći pregled situacije, ili ako imate više različitih međusobno povezanih pitanja koje pokušavate riješiti.

Položite karte kao što je prikazano na slici dolje u tri reda od po sedam, s lijeva na desno. U nekim tradicijama, prvi red je prošlost, središnji red je sadašnjost, a donji red označava budućnost. U drugima, prošlost je označena na dnu, a na vrhu budućnost. Za ovo čitanje, mi ćemo ići s vrha koji će predstavljati prošlost.  Čitanje se vrši s lijeva na desno, imamo sedam stupaca od po tri karte.
Cigansko otvaranje

Stupac 1 predstavlja onoga koji pita. Ovaj stupac sadrži karte 1, 8 i 15 i ukazuje na stvari koje su od najveće važnosti za pitača.

Stupac 2 predstavlja osobni okoliš pitača. Ovaj stupac se sastoji od karata 2, 9 i 16 i ukazuje na bliske odnose s obitelji, prijateljima, pa čak i suradnicima.

Stupac 3 predstavlja nade i snove i sastoji se od karata 3, 10 i 17.

Stupac 4 otkriva stvari koje pitač već zna – planove koji su aktuelni, aktivnosti koje su već poduzete, itd Ovaj stupac sadrži karte 4, 11 i 18.

Stupac 5 otkriva skrivenu sudbinu, što može ležati iza ugla. Sadrži karte 5, 12 i 19.

Stupac 6 predstavlja kratkoročnu budućnost, sadrži karte 6, 13, i 20 i pokazuje događaje koji će se vjerojatno pojaviti u sljedećih nekoliko mjeseci.

Stupac 7 pokazuje dugoročni ishod. Sadrži karte 7, 14, i 21.

Tarot, astrologija, numerologija