Paranormalno

0716-paranormalParanormalno (grč. i lat. para = pored, protiv, u usporedbi s) označava nešto što odstupa od društvenih norma. Termin se često rabi kao sinonim za pojave koje se ne mogu objasniti poznatim psihološkim i fizičkim znanstvenim zakonima. Paranormalne pojave su često iracionalne ili kontroverzne.

Prema skepticima pojave ili otkrića koja na neki način odgovaraju teoriji o paranormalnim pojavama ubrzo se proglasuju kao jedinstvena pojava, a suprotnom slučaju, kada se prikazuju kao krivotvorina, ili kad se fenomen objasni sasvim racionalno, u okruženju entuzijasta pojavljuje se diskretna tišina. Neke “paranormalne” pojave mogu imati racionalno objašnjenje.

Paranormalne pojave je teško empirijski dokazati, zbog čega ih znanstvena zajednica mahom odbacuje. Problem je i tzv. ljudski faktor, odnosno mogućnost da će čovjek u izvjesnim okolnostima netočno interpretirati događaj kojem je svjedočio. Tako se često događalo da se naizgled neobjašnjivi fenomeni uspješno razriješe racionalnim objašnjenjem (pr. farovi od automobila ili aviona mogu se pričiniti kao NLO). U određenom broju slučajeva, fenomen nije moguće racionalno objasniti pa se navodi kao nepoznat, uz uvjerenje kako se radi o prirodnom fenomenu koji, barem zasad, nema znanstveno objašnjenje.

Parapsihologija

paranormalParapsihologija (starogrč., παραψυχολογία) je naziv za pseudoznanost koja istražuje parapsihološke pojave koje se ne mogu protumačiti poznatim psihološkim i fizičkim zakonima. To je područje izvan medicinsko-psihološke stvarnosti koje nije znanstveno provjerljivo. Parapsihologija se bavi izučavanjem:

Telepatija: Prijenos informacija, misli ili osjećaja između pojedinaca bez pet klasičnih osjetila.

Prekognicija: Percepcija informacija o budućim mjesta ili događajima prije nego se pojave.

Vidovitost: Dobivanje informacija o događajima na udaljenim mjestima

Psihokineza: Sposobnost uma da utječe na materiju, vrijeme, prostor, energiju

Iskustvo blisko smrti: iskustvo od strane osobe koja je gotovo umrla, ili koja je doživjela kliničku smrt, a zatim oživila.

Reinkarnacija: preporod duše ili drugog fizičkog aspekta ljudske svijesti u novo fizičko tijelo nakon smrti.

Ukazanja: Pojave koje se često pripisuju duhovima.

Prema parapsihološkim udrugama, paranormalne pojave tipa NLO, kriptozoologija, poganstvo, vampirizam, alkemija, vještičarenje, čarobnjaštvo, magija se ne izučavaju.

U parapsihologiji, riječ psi predstavlja nepoznat faktor u izvanosjetilnim percepcijama i psihokinetičkim iskustvima koja se ne mogu objasniti poznatim fizikalnim ili biološkim mehanizmima. Izraz je izveden iz ψ psi, koje je 23. slovo grčkog alfabeta i početno slovo grčke riječi ψυχή, koja znači psiha, um, duša. Izraz je skovao biolog Berthold P. Wiesner, a prvi put ga koristi psiholog Robert Thouless, 1942. godine u članku objavljenom u časopisu British Journal of Psychology. Parapsihološka udruga dijeli psi u dvije glavne kategorije:

psi-gamma – izvanosjetilna opažanja (eng. extrasensory perception, ESP) – sposobnost doznavanja informacija osjetilima koja ne obuhvaćaju spektar normalnih ljudskih osjetila (telepatija i vidovitost)

psi-kappa – psihokineza – sposobnost djelovanja na objekte na daljinu bez uporabe fizičke sile.

Povijest

Značajnije organizirano istraživanje parapsiholoških fenomena počelo je 1882. godine, osnivanjem “Društva za psihološko istraživanje” (Society for Psychical Reasearch) u Londonu. Društvo se ispočetka osobito bavilo proučavanjem hipnoze te spiritističkih seansi, a kasnije su više proučavali osobe kod kojih su manifestirane neobične sposobnosti. S vremenom raste osnivanje sličnih društava diljem svijeta (1884. u SAD-u) koja se bave sa sve više različitih neobjašnjivih fenomena. Neki od proučavanih fenomena uključuju i izvantjelesno iskustvo ili astralnu projekciju. Tijekom 30-ih godina 20. stoljeća, američki znanstvenik Joseph Banks Rhine (1895.-1980.) proučavao je izvanosjetilna zapažanja, psihokinezu, astralnu projekciju i gledanje na daljinu na Sveučilištu Duke, a svoja istraživanja nastavio je u Rhine Research Centeru. Među ostalima, Amerikanci Charles Tart i Raymond Moody nastavili su Rhineov rad na parapsihološkom istraživanju. Godine 1957. osnovano je Parapsihološko udruženje u Durkhamu, Sjeverna Karolina.

Tarot, astrologija, numerologija