Skriveni broj strasti

Skriveni broj strastiBrojevi koji se pojavljuju nekoliko puta u Vašem imenu predstavljaju određenu snagu ili sposobnost – simboliziraju Vaš skriveni broj strasti. Da bi se moglo protumačiti Vaše osobine i Vaša sudbina, treba uzeti u obzir osnovne elemente, a radi se o određivanju prevladavajućih brojeva i brojeva koji nedostaju u imenu i prezimenu.

A B C Č Ć D Đ E
F G H I J K L LJ M
N NJ O P R S Š T U
V Z Ž X Y W Q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Za početak, napišite svoje puno ime i prezime i označite brojevima svako slovo pomoću tablice. Nakon što ste dodijelili broj na svako slovo svog imena, pogledajte koliko puta se svaki broj javlja. Broj koji je najčešće prisutan jeste Vaš skriveni broj strasti. Osoba može imati više skrivenih brojeva strasti, ukoliko se dva ili više brojeva pojavljuju jednako često. Primjer

T O M C R U I S E

8 3 9 3 5 9 4 6 9

Broj 1 – u našem primjeru nedostaje

Broj 2 – u našem primjeru nedostaje

Broj 3 – se pojavljuje 2 puta

Broj 4 – se pojavljuje 1 put

Broj 5 – se pojavljuje 1 put

Broj 6 – se pojavljuje 1 put

Broj 7 – u našem primjeru nedostaje

Broj 8 – se pojavljuje 1 put

Broj 9 – se pojavljuje 2 puta

Dakle, u našem primjeru najčešći su brojevi 3 i 9, što znači da osoba ima skriveni broj strasti 3 i broj 9.

Tarot, astrologija, numerologija