Broj životnog puta

Broj životnog putaBroj životnog puta je najvažniji broj u numerologiji a računa se iz brojeva datuma rođenja. On zahvaća Vaše cijelo biće i nikada se neće promijeniti, i zbog tih razloga, jako je poseban. Ovaj broj otkriva široki pregled svih mogućnosti, izazova i lekcija s kojima ćete se susresti tijekom ovog života.
Broj životnog puta zapravo je izveden od brojeva koji čine periode 3 ciklusa. Naime, dan, mjesec i godina rođenja predstavljaju 3 dugotrajna ciklusa od kojih svaki pokriva otprilike trećinu života. Prvi ciklus je temeljen na reduciranom broju mjeseca rođenja, drugi dolazi iz reduciranja dana rođenja i treći iz reduciranja godine rođenja.

Osnova računanja sastoji se u tome da se zbrajaju brojevi koji sačinjavaju dan, mjesec i godinu života. Prvo je potrebno zasebno zbrojiti svaku cjelinu datuma rođenja (dan, mjesec i godinu) kako bi se dobili jednoznamenkasti brojevi ili pak „master brojevi“ (to su brojevi 11 i 22). Potom se dobiveni brojevi zbrajaju sve dok se ponovno ne dobije master ili jednoznamenkasti broj, koji predstavlja broj životnog puta.

Na primjeru datuma rođenja 19.12.1976. pokazat ćemo postupak:
Dan: 1+9=10, 1+0=1
Mjesec: 1+2=3
Godina: 1+9+7+6=23, 2+3=5
Broj životnog puta: 1+3+5=9

Broj životnog putaPrikazani način računanja je jedina ispravna metoda jer priznaje životni put kao ciklus, ciklus koji teče od rođenja do smrti i u odnosu je s drugim numerološkim ciklusima života.

Naime, broj životnog puta nije dobiven pukim zbrajanjem brojeva koji se pojavljuju u datumu rođenja, jer takav način računanja može rezultirati master brojem koji ne postoji ili promašiti master broj koji je trebao biti uključen.

 

Tarot, astrologija, numerologija