Postavke karata

suitsU kartomanciji, Jedna karta se koristi za brzo dobijanje odgovora na pitanje. Za složenija čitanja, iskusni proricatelji koriste različite postavke i otvaranja karata.

Postavka od 3 karte

Ova postavka se koristi za brzo dobijanje odgovora ili kratki uvid u prošlost, sadašnjost i budućnost. To se postiže miješanjem seta karatai koncentriranjem na pitanje. Zatim se karte postavljaju u niz s lijeva na desno.

3cards

Prva karta predstavlja prošlost, druga – sadašnjost i treća – budućnost.

Postavka od 9 karata

9cardlenorPostavka od 9 karata može dati puno informacija čitajući stupce, redove i dijagonale. Pitač prvo bira kartu koja će predstavljati pitanje (ili situaciju) jer pruža jasan fokus i pomaže zadržati čitanje na stazi. Značenja za karata:

1. Stupac – karte 1, 4, 7 – Prošlost
2. Stupac – karte 2, 5, 8 – Sadašnjost
3. Stupac – karte 3, 6, 9 – Budućnost

1. Red karte 1, 2, 3 – Misli, nada i snovi
2. Red karte 4, 5, 6 – Trenutna situacija, odgovor
3. Red karte 7, 8, 9 – Čimbenici koji pridonose situaciji

Dijagonale – karte 1, 5, 9 i karte 3, 5, 7 – Daju uvid u stvari koje utječu na situaciju.

Kutovi – karte 1, 9 i karte 3, 7 – Uvid u odgovor

Centralni križ – karte 2, 4, 5, 6, 8 – Sažetak

Trokuti – karte 1, 3, 8 i karte 7, 9, 2 – Dodatne informacije

Magični kvadrat

magicsquarecsrdsZa ovu postavku, pitač bi trebao odabrati jednu kartu (centralna karta), koja se odlaže sa strane. Zatim se karte miješaju i presijecaju. Uzima se 8 karata koje se postavljaju oko centralne karte u smjeru kazaljke na satu. Deveta karta se postavlja preko centralne karte koja se nalazi u središtu. Karte se tumače prema njihovom položaju na sljedeći način:

Karta 1 – Pojedinac – pitačevo stanje uma
Karta 2 – Vanjski utjecaji i neočekivani čimbenici
Karta 3 – Okruženje – prijatelji, obitelj, kolege i dom
Karta 4 – Stabilnost – ono što je stabilno u pitačevom životu
Karta 5 – Alternative – prilike i izazovi
Karta 6 – Težnje i uvjerenja
Karta 7 – Negativni čimbenici – oni koji ograničavaju ili se protive pitaču
Karta 8 – Pozitivni čimbenici – konstruktivni ili korisni utjecaji
Karta 9 – Potencijal – inicijativa i fizičke sposobnosti

Horizontalno – prvi red prikazuje trenutno stanje, srednji red prenosi osnovu pitanju, a donji red pokazuje buduće mogućnosti.

Vertikalno – prvi stupac izražava tri aspekta ptačeva karaktera, središnji stupac označava važne čimbenika koji se moraju uzeti u obzir prije nego što se odluke donose, zadnji stupac pokazuje prilike koje su moguće ako je ispravna odluka donesena

Potkovica sudbine

hshOva postavka koristi sedam karata i dobra je za odgovaranje na pitanja od velikog interesa, ili pitanja koja se tiču životnih promjena, kao što su mijenjanje karijere, preseljenje ili udaja.

Za razliku od magičnog kvadrata, ovdje pitač ne bira kartu. Karte se promiješaju i postavljaju licem prema dolje u obliku ventilatora. Pitač bira sedam karata iz postavke i daje ih proricatelju. Zatim se karte postavljaju licem prema gore po redoslijedu odabiranja.

Karta 1 – Utjecaji iz prošlosti na sadašnjost
Karta 2 – Opcije i alternative
Karta 3 – Stabilnost ili nestabilnost situacije
Karta 4 – Izazovi
Karta 5 – Pomoć i prepreke
Karta 6 – Tko su prijatelji ili neprijatelji
Karta 7 – Posljedice

Potkovica

hs21Ova postavka radi se sa 21 kartom i predstavlja univerzalni pregled nečijeg života. Karte se postavljaju u 7 skupina – po 3 karte u svakoj, u obliku potkove ili luka. Proricatelj polaže karte od jedan do sedam, zatim stavlja osmu kartu na vrh prve i ponavlja postupak. Sedam kategorija za svaku skupinu u ovoj postavci su:

1 – prošlost
2 – sadašnjost
3 – događaji u bliskoj budućnosti
4 – što pitač ne očekuje
5 – ljudi oko pitača
6 – prepreke
7 – ishod

Ciganska postavka

Ova postavka koristi 21 kartu koje se polažu s lijeva na desno u tri reda, u svakom po sedam karata. Gornji red predstavlja prošlost, središnji – sadašnjost, a donji – budućnost.

gysp

Piramida

Ova postavka koristi 10 karata. Karte se pomiješaju i postave u oblik ventilatora s licem prema dolje. Zatim se karte biraju i postavljaju u formi piramide s licem na gore.

pyrVrh – karta 1 – Utjecaji na poslu
Drugi red – karte 2 i 3 – Izbor akcije
Treći red – karte 4, 5 i 6) – Esencijalne sile
Osnova – karte 7, 8, 9 i 10 – Upute karata, odgovor

Nebeski krug

heacirOvaj postavka se obavlja samo jednom godišnje. Karte se promiješaju i postavljaju licem prema dolje u obliku ventilatora. Proricatelj odabire 13 karata, a zatim ih stavlja u krug, s licem prema gore, u smjeru kazaljke na satu. Na primjer, prva karta će biti 1 sat, druga karta 2 sata, i tako dalje. Karta 13 se nalazi u središtu. Karte se čitaju kao mjeseci u godini, u kojoj je prva karta tekući mjesec. Karta broj 13 je ukupna prognoza za tekuću godinu. U ovom tipu proricanja gleda se značenje boja, a ne pojedinačnih karata.

Srce – Sretna prognoza za godinu

Karo – Uspješna sljedeća godina

tref – Karijera, novac, postignuća u sljedećoj godini

Spade – Argumenti ili neslaganja u sljedećoj godini

Mistični križ

mycrPitač treba izabrati jednu kartu i staviti je sa strane. Ostale karte se miješaju, zatim se uzima 12 karata koje se postavljaju licem prema u jednu hrpu. Nakon što su karte postavljene, pitač stavlja svoju odabranu kartu među ostalih dvanaest karata. Onda se svih 13 karata slažu u 2 retka, jedan vertikalni i jedan horizontalni, kako bi se dobio jednak križ.

Vertikalni red – karte 1, 2, 3, 4,  5, 6 i 7, postavlja se od vrha do dna, a odnosi se na pitačevu trenutnu situaciju.

Horizontalni red – karte 8, 9, 10, 11,  12 i 13, postavlja se s lijeva na desno, a odnosi se na događaje koji utječu na aktualnu situaciju.

Središte križa – četvrta karta predstavlja faktor oko kojeg se vrti cijela situacija.

Izabrana karta u vertikalnom redu – pitač nema nikakav utjecaj na trenutnu situaciju i događaj.

Izabrana karta u horizontalnom redu – pitač drži stvari pod kontrolom.

Tarot, astrologija, numerologija