Heksagrami

IChingHeksagrami predstavljaju simbole cjelokupnog slijeda promjena kroz koje sve u prostoru od mikro do makro univerzuma prolazi u neprekidnim ciklusima. Povezujući našu radnju sa dijelovima tog ciklusa možemo predvidjeti slijed događaja pa čak i utjecati na njega. Vrijednost pretkazivanja zavisit će o tome koliko smo voljni prihvatiti nepobitnu promjenu. Ako se pokušamo boriti u suprotnom pravcu od naznačenog, uništavamo harmoniju između nas i univerzalnih sila. Sa silama koje kontroliraju život i smrt ne možemo se trajno boriti. Mala je mogućnost pogreške pretkazivanja, jer I Ching nikad ne govori što će se desiti nego daje preporuke kako bi trebalo djelovati u određenom trenutku ili pokazuje kako prijeći teškoće. Ponekad I Ching upozorava na prepreke koje su nepremostive i savjetuje odustajanje. Odluka je na nama i kada je donesemo događaji prestaju biti pod našom kontrolom.

Linije – svaki heksagram sastavni je dio dva trigrama tj. šest linija. Svaka linija je prekinuta ili cijela. Prekinute linije su Yin-zemaljsko, žensko, pasivno, negativno, tamno. Pune linije su Yang-nebesko, muško, čvrsto, aktivno, pozitivno. Pod izvjesnim okolnostima linije postaju pokretne i kreću se prema suprotnostima u koje i na kraju prelaze i nastaje novi heksagram.

Tablica heksagrama

Značenje Simbol Značenje Simbol
01 乾 (qián) Kreativnost, stvaranje 33 遯 (dùn) Popuštanje, povlačenje
02 坤 (kūn) Pasivnost, pomirenje 34 大壯 (dà zhuàng) Moć velikog, osnažujući
03 屯 (zhūn) Težak početak, nagomilavanje 35 晉 (jìn) Napredak
04 蒙 (méng) Mladenačka ludost, otkrivanje 36 明夷 (míng yí) Pomračenje svjetlosti
05 需 (xū) Čekanje, dolazeći 37 家人 (jiā rén) Porodica, stanari
06 訟 (sòng) Sukob, rasprava, tužba 38 睽 (kuí) Otuđenje, razvrat
07 師 (shī) Vojska, trupe 39 蹇 (jiǎn) Nevolja, prepreka
08 比 (bǐ) Jedinstvo, grupiranje, savez 40 解 (xiè) Oslobođenje
09 小畜 (xiǎo chù) Mali njegovatelj, mala žetva 41 損 (sǔn) Gubitak, smanjenje
10 履 (lǚ) Stupanje, nastaviti 42 益 (yì) Dobitak, povećanje
11 泰 (tài) Mir 43 夬 (guài) Odlučnost, proboj
12 否 (pǐ) Zastoj, sebične osobe 44 姤 (gòu) Sastanak, susret
13 同人 (tóng rén) Zajednica, okupljanje 45 萃 (cuì) Okupljanje
14 大有 (dà yǒu) Veliki posjed 46 升 (shēng) Uspon
15 謙 (qiān) Skromnost 47 困 (kùn) Ograničiti, potlačivanje
16 豫 (yù) Davanje, entuzijazam, višak 48 井 (jǐng) Bunar
17 隨 (suí) Praćenje 49 革 (gé) Revolucija
18 蠱 (gŭ) Propadanje, pokvaren 50 鼎 (dǐng) Žrtvena posuda, kotao
19 臨 (lín) Prilaženje, šuma 51 震 (zhèn) Grom, šok
20 觀 (guān) Gledanje, motrenje 52 艮 (gèn) Uzdržavanje, umirujuće
21 噬嗑 (shì kè) Glodanje, žvakanje, ujesti 53 漸 (jiàn) Postepeno napredovanje
22 賁 (bì) Otmjenost, milost, raskoš 54 歸妹 (guī mèi) Udavača
23 剝 (bō) Uklanjanje, cijepanje 55 豐 (fēng) Obilje
24 復 (fù) Povratak 56 旅 (lǚ) Putnik, došljak
25 無妄 (wú wàng) Čestitost 57 巽 (xùn) Nježni vjetar, izračun
26 大畜 (dà chù) Veliki njegovatelj, potencijal 58 兌 (duì) Radost
27 頤 (yí) Ishrana, čeljust, sigurnost 59 渙 (huàn) Rasturanje, raspršivanje
28 大過 (dà guò) Preobilje, nadmoć 60 節 (jié) Ograničenje, umjerenost
29 坎 (kǎn) Ponor, ponovo zarobljavanje 61 中孚 (zhōng fú) Povjerenje, istina
30 離 (lí) Plamena ljepota, sjaj 62 小過 (xiǎo guò) Mali dobitak, nadmoć
31 咸 (xián) Privlačenje, sjedinjavanje 63 既濟 (jì jì) Poslije dovršavanja
32 恆 (héng) Dugotrajnost, postojanost 64 未濟 (wèi jì) Prije dovršavanja ䷿

 

Tarot, astrologija, numerologija