Feng shui kompas

Feng shui kompas

Feng Shui kompas, koji se naziva i Lo-Pan, koristi se za definiranje Bagua područja. On ukazuje na dublje feng shui informacije kao što su povoljni i nepovoljni dijelovi kuće/stana/ureda; posebna Feng Shui područja povezana s određenim područjima života; glavne feng shui elemente koji su potrebni u određenom području. Sastoji se od koncentričnih prstenova raspoređenih oko magnetske igle. Profesionalni feng shui kompas može imati više od četrdeset prstenove informacija.

Lo znači sve, a Pan znači zdjela, pa se feng shui kompas može protumačiti kao spremnik, ili, točnije, alat za pristup tajnama svemira. Njegova kvadratna baza je tradicionalno crvene boje, jer ova boja simbolizira sreću u kineskoj kulturi. Crvena je snažna zaštitna boja koja pomaže pozitivnoj, čistoj energiji oko kompasa. Da biste definirali Bagua Vašeg doma ne trebate profesionalni feng shui kompas, sve što trebate je onaj koji je točan.

Tarot, astrologija, numerologija