Feng shui

FengshuiFeng shui je drevna kineska vještina uređenja prostora i življenja u skladu s okruženjem u kojem obitavamo, na način da privučemo pozitivnu životnu silu Chi u svoje domove i svoj život kako bi osigurali sreću cijeloj obitelji i svojim potomcima. U svojoj biti, on se temelji na promatranju nebeskih i zemaljskih sila, tj. vremena i prostora i interakciji energije ova dva faktora. A svrha mu je uravnoteženje istih kako bi se postigao sklad i sreća.

Sam izraz doslovce preveden znači “Vjetar voda”, što je skraćenica za odlomak iz knjige Zangshu, koju je napisao Guo Pu iz Jin dinastije, a koji glasi:

“Chi leti na vjetru i rasipa se, a zadržava se kada naiđe na vodu.”

U prenesenom značenju ova rečenica ukazuje na pokretljivost energije i sredstva kojima ona putuje, tj. koja utječu na nju, a to su vjetar i voda.

Tradicionalni feng shui zasniva se na kineskom kompasu, Luo Pan-u, koji vrlo precizno mjeri strane svijeta i daje brojne podatke potrebne za analiziranje nekog prostora. No feng shui je moguće prakticirati i uz pomoć modernog zapadnjačkog kompasa, no u tom slučaju morate dobro poznavati teoriju, kako biste ispravno protumačili značenje kompasnih očitanja.

Temelji učenja Feng shuia

Feng_ShuiUčenje se oslanja na tijek energije “Chi” (Qi), koja je svugdje prisutna, teče kroz prostor i izvor joj je neprestana dinamika i promjena energije Yin i Yang. Mnoštvo i kvalitetu energije “chi” ima neposredan odnos na naše zdravlje i dinamiku.

Polarnost se odražava kroz aktivnu – Yang i pasivnu – Yin energiju.

Pet elemenata (wu xing) – metal, zemlja, vatra, voda i drvo. Životni pentagram- unuverzalni sustav koji odaje životni element čovjeka i utječe na harmoniju između ljudi uzajamno, harmoniju prostora i pomoćnik je prilikom liječenje tradicionalnim kineskim načinima pomoću kineske medicine.

Shema BaGua (pakua) – univerzalni sustav pomoću kojeg se identificiraju uzroci problema u životu ljudi – prostorija, radnog stola…, i daju saznanja o pravim uvjetima njegovih problema ili bolesti.

Faktor vremena – sve na svijetu se odvija u vremenu u vremenskim ciklusima i svaki od njih ima specifičnu energiju. Značajan dio je kineska kozmologija i astrologija koja proizlazi iz dugotrajnog promatranja prirode i nebeskih događanja.

Teorije feng shuia

Feng shui je skup više različitih škola ili teorija, koje se međusobno razlikuju, ali i nadopunjuju. Najpoznatije među njima, da nabrojim samo neke, su:

Teorija oblika (Xingfa) – Analizira neko geografsko područje prema njegovim fizičkim obilježjima, bez uporabe kompasa, a u potrazi za mjestom na koje Chi stiže putem vjetra i nastanjuje se kraj vode. Ovo je prva i najstarija feng shui škola, koja datira iz vremena kasne dinastije Han (190-220 g. pr. Kr.), čak prije nego što je sam izraz feng shui prvi puta upotrijebljen.

Kompasna teorija – (Liqi Pai, što u prijevodui znači Škola pravila Chia, no kako je to malo komplicirano za reći, na zapadu se uvriježio naziv Škola kompasa ili Kompasna teorija, prema instrumentu koji je potreban za njezino prakticiranje). Objedinjuje više podteorija, poput Teorije osam kuća, koja se bavi pojedinim sektorima doma i Leteće zvijezde (Xuankong Feixing), koje se bave vremenskim aspektom i promjenom energije u različitim vremenskim periodima. Kompasna teorija datira iz perioda 722–481 g. pr. Kr. Zasnovana je na stavu da svaki kardinalni pravac ima svoju vrstu energije koja je međusobno različita.

Teorija Četiri stupa sudbine, koja se bavi analizom natalne karte pojedinca i analiziranjem čovjekovog života, po njegovim fazama, na neki način otkriva njegovu sudbinu.

Škola letećih zvijezda (Xuan Kong) koja prati dobre i loše feng shui energije (koje se nazivaju zvijezdama), a mijenjaju se svake godine.

Tarot, astrologija, numerologija