Saturn tablica

Listopad  7, 1921    12:22 po podne  Saturn ulazi u Vaga
Prosinac 19, 1923    11:25 po podne  Saturn ulazi u Škorpion
Travanj  6, 1924     3:35 prije podne  Saturn Rx ulazi u Vaga
Rujan 13, 1924     6:00 po podne  Saturn ulazi u Škorpion
Prosinac  2, 1926     5:35 po podne  Saturn ulazi u Strijelac
Ožujak 15, 1929     8:49 prije podne  Saturn ulazi u Jarac
Svibanj  5, 1929    12:18 prije podne  Saturn Rx ulazi u Strijelac
Studeni 29, 1929    11:22 po podne  Saturn ulazi u Jarac
Veljača 23, 1932     9:47 po podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Kolovoz 13, 1932     7:14 prije podne  Saturn Rx ulazi u Jarac
Studeni 19, 1932     9:10 po podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Veljača 14, 1935     9:08 prije podne  Saturn ulazi u Ribe
Travanj 25, 1937     2:29 prije podne  Saturn ulazi u Ovan
Listopad 17, 1937    10:41 po podne  Saturn Rx ulazi u Ribe
Siječanj 14, 1938     5:31 prije podne  Saturn ulazi u Ovan
Srpanj  6, 1939     1:45 prije podne  Saturn ulazi u Bik
Rujan 22, 1939     1:18 prije podne  Saturn Rx ulazi u Ovan
Ožujak 20, 1940     4:40 prije podne  Saturn ulazi u Bik
Svibanj  8, 1942     3:39 po podne  Saturn ulazi u Blizanci
Lipanj 20, 1944     3:48 prije podne  Saturn ulazi u Rak
Kolovoz  2, 1946    10:42 prije podne  Saturn ulazi u Lav
Rujan 19, 1948    12:36 prije podne  Saturn ulazi u Djevica
Travanj  2, 1949    10:38 po podne  Saturn Rx ulazi u Lav
Svibanj 29, 1949     8:59 prije podne  Saturn ulazi u Djevica
Studeni 20, 1950    10:50 prije podne  Saturn ulazi u Vaga
Ožujak  7, 1951     7:12 prije podne  Saturn Rx ulazi u Djevica
Kolovoz 13, 1951    12:44 po podne  Saturn ulazi u Vaga
Listopad 22, 1953    10:36 prije podne  Saturn ulazi u Škorpion
Siječanj 12, 1956     1:46 po podne  Saturn ulazi u Strijelac
Svibanj 13, 1956    11:45 po podne  Saturn Rx ulazi u Škorpion
Listopad 10, 1956    10:11 prije podne  Saturn ulazi u Strijelac
Siječanj  5, 1959     8:33 prije podne  Saturn ulazi u Jarac
Siječanj  3, 1962     2:01 po podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Ožujak 23, 1964    11:18 po podne  Saturn ulazi u Ribe
Rujan 16, 1964     5:04 po podne  Saturn Rx ulazi u Vodenjak
Prosinac 16, 1964    12:39 prije podne  Saturn ulazi u Ribe
Ožujak  3, 1967     4:32 po podne  Saturn ulazi u Ovan
Travanj 29, 1969     6:23 po podne  Saturn ulazi u Bik
Lipanj 18, 1971    12:09 po podne  Saturn ulazi u Blizanci
Siječanj  9, 1972    10:43 po podne  Saturn Rx ulazi u Bik
Veljača 21, 1972     9:52 prije podne  Saturn ulazi u Blizanci
Kolovoz  1, 1973     6:20 po podne  Saturn ulazi u Rak
Siječanj  7, 1974     3:26 po podne  Saturn Rx ulazi u Blizanci
Travanj 18, 1974     5:34 po podne  Saturn ulazi u Rak
Rujan 17, 1975    12:57 prije podne  Saturn ulazi u Lav
Siječanj 14, 1976     8:16 prije podne  Saturn Rx ulazi u Rak
Lipanj  5, 1976     1:09 prije podne  Saturn ulazi u Lav
Studeni 16, 1977     9:43 po podne  Saturn ulazi u Djevica
Siječanj  4, 1978     7:44 po podne  Saturn Rx ulazi u Lav
Srpanj 26, 1978     8:02 prije podne  Saturn ulazi u Djevica
Rujan 21, 1980     6:48 prije podne  Saturn ulazi u Vaga
Studeni 29, 1982     5:29 prije podne  Saturn ulazi u Škorpion
Svibanj  6, 1983     3:29 po podne  Saturn Rx ulazi u Vaga
Kolovoz 24, 1983     7:54 prije podne  Saturn ulazi u Škorpion
Studeni 16, 1985     9:10 po podne  Saturn ulazi u Strijelac
Veljača 13, 1988     6:51 po podne  Saturn ulazi u Jarac
Lipanj 10, 1988     1:22 prije podne  Saturn Rx ulazi u Strijelac
Studeni 12, 1988     4:26 prije podne  Saturn ulazi u Jarac
Veljača  6, 1991     1:51 po podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Svibanj 21, 1993    12:58 prije podne  Saturn ulazi u Ribe
Lipanj 30, 1993     4:29 prije podne  Saturn Rx ulazi u Vodenjak
Siječanj 28, 1994     6:43 po podne  Saturn ulazi u Ribe
Travanj  7, 1996     4:49 prije podne  Saturn ulazi u Ovan
Lipanj  9, 1998     2:07 prije podne  Saturn ulazi u Bik
Listopad 25, 1998     1:41 po podne  Saturn Rx ulazi u Ovan
Veljača 28, 1999     8:26 po podne  Saturn ulazi u Bik
Kolovoz  9, 2000    10:26 po podne  Saturn ulazi u Blizanci
Listopad 15, 2000     8:44 po podne  Saturn Rx ulazi u Bik
Travanj 20, 2001     5:59 po podne  Saturn ulazi u Blizanci
Srpanj 12, 2001     8:03 po podne  Jupiter ulazi u Rak
Lipanj  3, 2003     9:28 po podne  Saturn ulazi u Rak
Srpanj 16, 2005     8:31 prije podne  Saturn ulazi u Lav
Rujan  2, 2007     9:49 prije podne  Saturn ulazi u Djevica
Listopad 29, 2009     1:09 po podne  Saturn ulazi u Vaga
Travanj  7, 2010     2:51 po podne  Saturn Rx ulazi u Djevica
Srpanj 21, 2010    11:10 prije podne  Saturn ulazi u Vaga
Travanj  7, 2010   2:51 po podne  Saturn Rx ulazi u Djevica
Srpanj 21, 2010   11:10 prije podne  Saturn ulazi u Vaga
Listopad  5, 2012   4:34 po podne  Saturn ulazi u Škorpion
Prosinac 23, 2014  11:34 prije podne  Saturn ulazi u Strijelac
Lipanj 14, 2015   8:36 po podne  Saturn Rx ulazi u Škorpion
Rujan 17, 2015  10:49 po podne  Saturn ulazi u Strijelac
Prosinac 19, 2017  11:49 po podne  Saturn ulazi u Jarac
Ožujak 21, 2020    11:58 po podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Srpanj  1, 2020      7:37 po podne  Saturn Rx ulazi u Jarac
Prosinac 17, 2020    12:04 prije podne  Saturn ulazi u Vodenjak
Ožujak  7, 2023     8:34 prije podne  Saturn ulazi u Ribe
Svibanj 24, 2025    11:35 po podne  Saturn ulazi u Ovan
Rujan  1, 2025     4:06 prije podne  Saturn Rx ulazi u Ribe
Veljača 13, 2026     7:11 po podne  Saturn ulazi u Ovan
Travanj 12, 2028    11:39 po podne  Saturn ulazi u Bik
Svibanj 31, 2030    10:34 po podne  Saturn ulazi u Blizanci
Srpanj 13, 2032    10:16 po podne  Saturn ulazi u Rak
Kolovoz 26, 2034    10:46 po podne  Saturn ulazi u Lav
Veljača 15, 2035     2:34 po podne  Saturn Rx ulazi u Rak
Svibanj 11, 2035     4:44 po podne  Saturn ulazi u Lav
Listopad 16, 2036     3:34 prije podne  Saturn ulazi u Djevica
Veljača 11, 2037     1:46 prije podne  Saturn Rx ulazi u Lav
Srpanj  6, 2037    10:30 po podne  Saturn ulazi u Djevica
Rujan  5, 2039    11:14 prije podne  Saturn ulazi u Vaga
Studeni 11, 2041     5:57 prije podne  Saturn ulazi u Škorpion
Lipanj 21, 2042     6:26 prije podne  Saturn Rx ulazi u Vaga
Srpanj 14, 2042     9:58 prije podne  Saturn ulazi u Škorpion
Veljača 21, 2044     9:20 prije podne  Saturn ulazi u Strijelac
Ožujak 25, 2044     6:02 prije podne  Saturn Rx ulazi u Škorpion
Listopad 31, 2044     8:51 prije podne  Saturn ulazi u Strijelac

Tarot, astrologija, numerologija