Tranziti Mjeseca

Tranziti MjesecaMjesec i Sunce

Mjesec konjunkcija Sunce

ukazuje na mogućnost lakšeg oslobađanja pozitivne energije, ispoljavanja entuzijazma a često i na ozbiljna nastojanja i čvrstinu volje za ostvarenjem zacrtanih ciljeva. Podsvjesne želje dolaze do većeg izražaja a njihovo ispunjenje može biti bolje usklađeno s realnošću i lakše ostvarivo.

Mjesec sekstil Sunce

ovaj aspekt potpomaže bolje ostvarenje onih ciljeva koji iziskuju više ulaganja i veći napor.

Mjesec kvadrat Sunce

moguća je izraženija opasnost od preosjetljivosti i od češćeg donošenja odluka pod snažnijim utjecajem emocija i podsvjesnih želja što može dovesti do nedovoljne usklađenosti želja sa realnošću i do javljanja veće nesigurnosti i razočaranja.

Mjesec trigon Sunce

potiče jačanje samopouzdanja i pozitivne energije što osobu može činiti veselijom i zadovoljnijom sobom pa osoba na taj način nerijetko može privlačiti sreću tj mogu joj se otvarati nove mogućnosti i nove prilike u životu.

Mjesec opozicija Sunce

izvjesnije su pretjerane reakcije u slučaju javljanja novih okolnosti i nekih iznenadnih promjena ili prepreka u životu. Također, moguća je i snažnija težnja za ostvarenjem nekih potisnutih želja i nedovoljno realnih ciljeva koji mogu biti u suprotnosti sa realnim mogućnostima.

 

momeMjesec i Merkur

Mjesec konjunkcija Merkur

može biti naglašenija potreba za boljim izražavanjem misli, osjećaje i osobnih stavova u obliku pisanja ili putem ostvarenja usmene međuljudske komunikacije. Također, nerijetko je prisutna i dobra međusobna suradnja između razuma i emocija.

Mjesec sekstil Merkur

ovaj aspekt nerijetko potiče volju za učenjem kod učenika i potpomaže bolje ostvarenje potencijala koji se odnosi na realizaciju tek započetih poslovnih i drugih projekata.

Mjesec kvadrat Merkur

moguća je izraženija opasnost od narušavanja kvalitete komunikacije u međuljudskim odnosima iz razloga što osoba može imati snažniji dojam da je nitko ne razumije pa uslijed toga može imati neprimjerene i brze reakcije i biti osjetljivija mišljenja.

Mjesec konjunkcija Merkur

može poticati snažniju volju za učinkovitijim učenjem i za shvaćanjem stvari na dubljoj razini kao i lakše ostvarenje dobre međuljudske komunikacije i bolje ispoljavanje duhovitosti.

Mjesec konjunkcija Merkur

moguće je učestalije javljanje prepreka kod raznih planiranja, stoga je potreban dodatan oprez i učinkovitije izbjegavanje paničnog ponašanja i ishitrenih odluka

 

moveMjesec i Venera

Mjesec konjunkcija Venera

pod utjecajem ovog aspekta često može doći do većeg izražaja šarmatnosti i karizmatičnosti osobe što se može ujedno odraziti i vrlo povoljno na dešavanja na polju ljubavi. Međutim, raspoloženje osobe može u nezanemarljivoj mjeri ovisiti i od njenih trenutnih osjećanja u ljubavi kao i od trenutnih odnosa s drugim osobama kako iz poslovnog okruženja tako i iz obiteljske ili prijateljske sfere života.

Mjesec sekstil Venera

ovaj aspekt daje podršku novim počecima a nerijetko može ispoljavati povoljnosti i kod planiranja zajedničkog bračnog života kod ljubavnih partnera.

Mjesec kvadrat Venera

ovaj aspekt nerijetko ukazuje na određena ograničenja i na poteškoće kod nastojanja za ostvarenjem većeg ispunjenja i harmonije u ljubavnom životu. Osoba se u takvim situacijama može ponašati ili previše povučeno ili pak može imati neka velika očekivanja ili velike zahtjeve u ljubavi što dovodi do težeg ostvarenja ravnoteže u njenom ljubavnom životu.

Mjesec trigon Venera

može biti naglašena potreba za izražavanjem najtananijih osjećaje u ljubavi ali su također prisutna i očekivanja za uzvraćanjem istih. Osim toga osoba može tada biti i sklonija romantici i okrenuta ka ostvarenju čulnih zadovoljstava u ljubavnom odnosu sa voljenom osobom.

Mjesec opozicija Venera

pod utjecajem ovog aspekta je moguća izraženija opasnost od javljanja raznih sukoba mišljenja, loše komunikacije i nedovoljnog razumijevanja. Zato je poželjno biti na dodatnom oprezu i smanjiti mogućnost za iniciranje bespotrebnih sukoba.

 

momaMjesec i Mars

Mjesec konjunkcija Mars

ovaj aspekt ukazuje na izraženiju opasnost od javljanja većeg nestrpljenja u komunikaciji što može lako rezultirati ostavljanjem pogrešnog dojma u ljubavi i pogoršanjem međusobne komunikacije. Osim toga, moguća je i manja spremnost na kompromise.

Mjesec sekstil Mars

ovaj aspekt može poticati osobu na veća zalaganja iu smislu jačanja unutarnje motivacijske snage kako bi lakše došla do ostvarenja željenih ciljeva. Također, ovaj aspekt može nerijetko utjecati i na jačanje samokontrole kao i na ostavljanje boljeg dojma na druge osobe iz poslovnog okruženja.

Mjesec kvadrat Mars

moguće su suviše nagle, nepromišljene i impulzivne reakcije kao i snažnija težnja za nametanjem dominantnijeg položaja u ljubavi što često inicira javljanje većih neslaganja, ponekad i ostavljanje dojma netrpeljivosti, u ljubavnom životu osobe.

Mjesec trigon Mars

prisutna je pojačana želja za pružanjem podrške i pomoći dragim osobama, naročito osobama iz bliže okoline. Također, može biti prisutna i neuobičajeno snažna energičnost, hrabrost kao i osjećanje superiornosti.

Mjesec opozicija Mars

moguća je izrazita opasnost od javljanja češće i naglije promjene raspoloženja kao i od plahovitijeg i nervoznijeg ponašanja što lako može izazivati ​​tenzije i sukobe u međuljudskim odnosima.

 

mojuMjesec i Jupiter

Mjesec konjunkcija Jupiter

ovaj aspekt ukazuje na važnost ispunjavanja dužnosti tako da se pozitivni rezultati mogu očekivati ​​prvenstveno ukoliko se u ovom razdoblju još odgovornije i ozbiljnije pristupi ispunjavanju važnih obveza. Ovaj tranzit Mjeseca ume da potiče jaču suosjećajnost za druge a osim toga potpomaže i da se neke sposobnosti učinkovitije prezentiraju tj predstave drugima.

Mjesec sekstil Jupiter

ovaj tranzit može poticati osobu da adekvatnije izražava svoje osjećaje u ljubavi i da na taj način bolje pokaže svoju naklonost prema nekome.

Mjesec kvadrat Jupiter

u ovakvom aspektu Mjesec često ukazuje na teže kontroliranje emocija i na to da osoba može ići iz krajnosti u krajnost zbog češće promjene raspoloženja i uslijed mijenjanja svojih stavova.

Mjesec trigon Jupiter

ovaj aspekt može donijeti trenutke kada osoba može lakše predstaviti sebe u pozitivnom svjetlu bilo na poslovnom planu ili u ljubavi i ostvariti bolje razumijevanje s drugim osobama.

Mjesec opozicija Jupiter

moguća je izraženija opasnost od javljanja suviše pesimističnog životnog stava.

 

mosaMjesec i Saturn

Mjesec konjunkcija Saturn

tijekom razdoblja ovog tranzita osoba može češće evocirati neke uspomene iz prošlosti koje joj nisu ostale u dobrom sjećanju pa to može imati i veći utjecaj na dešavanja u sadašnjosti. Ovaj tranzit Mjeseca upozorava osobu na to da bi trebalo da dovoljno racionalnim razmišljanjem i samim tim učinkovitijim izbjegavanjem neosnovanog pesimizma nastoji kanalizira svoje osjećaje u pozitivnijem smjeru.

Mjesec sekstil Saturn

u ovakvom aspektu Mjesec često potpomaže jačanje samokontrole i discipline kako bi osoba bila što efikasnija na poslovno-financijskom planu. Na polju ljubavi moguće su snažnije emocije ali i neka veća ili nerealna očekivanja od voljene osobe.

Mjesec kvadrat Saturn

naglašena je izraženija opasnost od težeg ostvarenja sklada u ljubavi uslijed moguće konfuzije osjećaje i uslijed moguće izrazito loše međusobne komunikacije u ljubavi što osobu može činiti obeshrabrenom i nezadovoljnom takvom trenutnom situacijom.

Mjesec trigon Saturn

ovaj aspekt ukazuje na to da osoba može uz adekvatan pristup u ljubavi ostvariti i veću sreću u ljubavnom životu. Također, aspekt je povoljan i za popravljanje obiteljskih odnosa uz veću spremnost na razumne kompromise.

Mjesec opozicija Saturn

u razdoblju ovog tranzita Mjeseca moguća je izraženija opasnost od javljanja određenih propusta i pogrešaka na poslu što može biti i posljedica nedovoljne usredotočenosti na adekvatno ispunjavanje poslovnih dužnosti i obveza.

 

mourMjesec i Uran

Mjesec konjunkcija Uran

kada je aktualan ovaj tranzit Mjeseca naglašena je opasnost od ishitrenosti, brzopletosti kao i od naglije i nepredvidljivije reakcije, što osobu može dovesti u vrlo nezavidne životne situacije a naročito onda kada treba donositi važne životne odluke a uz to nije dovoljno oprezna .

Mjesec sekstil Uran

tijekom trajanja ovog tranzita Mjeseca kod osobe može biti potaknuto bolje prevladavanje nekih ograničenja od kojih su neka mogla otežavati ostvarenje željene harmonije u ljubavi. Međutim, moguće je i javljanje češćeg netolerantnijeg ili na neki drugi način neprikladnijeg ponašanja u ljubavi pa je često potrebno više spremnosti za sagledavanje takve situacije i korigiranje takvog ponašanja.

Mjesec kvadrat Uran

ovaj tranzit Mjeseca donosi izraženiju opasnost od javljanja češćih sukoba mišljenja i verbalnih sukoba u međuljudskim odnosima uslijed snažnije želje za nametanjem nekih suviše subjektivnih osobnih stavova i uslijed nedovoljne tolerancije ili nedovoljnog poštovanja tuđeg mišljenja.

Mjesec trigon Uran

ovaj aspekt nagovještava javljanje jače želje za nekim vidom samodokazivanja, ponekad i neprimerenijeg ispoljavanja svoje individualnosti u cilju ostavljanja snažnijeg dojma na druge.

Mjesec opozicija Uran

moguće je tvrdoglavo ponašanje, impulzivnije reakcije i nestalnost misli i osjećaje, pa je moguće i lako pogoršanje kvalitete komunikacije i međuljudskih odnosa.

 

moneMjesec i Neptun

Mjesec konjunkcija Neptun

kod ovog aspekta kreativnost i imaginacija mogu doći do boljeg izražaja tako da upotpunjene adekvatnim radom i zalaganjem mogu donijeti i neku značajniju praktičnu korist ili neki vid ostvarenja dobre osobne satisfakcije. S druge strane moguća je preosjetljivost, ranjivost i intenzivnije emocije koje se teže kontroliraju.

Mjesec sekstil Neptun

ovaj tranzit Mjeseca uz postojanje nježnih i strastvenih osjećaja u ljubavi ukazuje na čimbenike koji mogu olakšati ostvarenje boljeg slaganja i na intelektualnoj razini. Međutim, naročito tijekom trajanja ovog tranzita ne treba suviše eksperimentirati s nekim neoprobanim metodama u radu na poslovno-financijskom planu zbog izraženije mogućnosti pogrešne procjene i pogrešnih poteza.

Mjesec kvadrat Neptun

moguća je izraženija opasnost od pravljenja takvih poteza koji nisu dovoljno objektivno sagledani tako da u ovom razdoblju mogu biti izvjesnija razočarenja uslijed nerealnih očekivanja.

Mjesec trigon Neptun

ovaj tranzit Mjeseca potiče veću kreativnost u čovjeku, međutim, kako bi se kreativnost i mašta pretočile u realnost i kako bi se ostvarila praktična korist potrebno je dosta rada (a često i prethodnog zalaganja), dok konačni uspjeh ostvarenim rezultatima ovisi i od ostalih čimbenika kao i od drugih relevantnih aspekata.

Mjesec opozicija Neptun

tijekom trajanja ovog tranzita može biti naglašen osjećaj emotivne nesigurnosti ili veće zabrinutosti uslijed nekih neispunjenih očekivanja na polju ljubavi.

 

moplMjesec i Pluton

Mjesec konjunkcija Pluton

ovaj aspekt nagovještava mogućnost javljanja novih promjena u životu ali ujedno i moguće teže prilagođavanje promjenama i novonastaloj situaciji kao i moguće javljanje iznenadnih otežavajućih okolnosti i prepreka koje bi često mogle nastati i neposredno prije same realizacije planova.

Mjesec sekstil Pluton

ovaj tranzit donosi mogućnost za lakše zadovoljenje onih potreba u ljubavi koje donose olakšanje, mir, stabilnost ili prevladavanje nekih jakih osjećanja koja izazivaju nezadovoljstvo.

Mjesec trigon Pluton

ovaj aspekt potiče javljanje dubokih osjećaja tako da se uz adekvatno ispoljavanje nježnosti u ljubavi može lakše doći do ostvarenja veće harmonije.

Mjesec kvadrat Pluton

naglašena je izraženija opasnost od težeg dostizanja većeg zadovoljstva u ljubavi uslijed težeg ispoljavanja ljubavnih osjećanja.

Mjesec opozicija Pluton

ovaj tranzit ukazuje na moguću opasnost od javljanja snažnijeg emotivnog zahlađenja ljubavnog odnosa ili od javljanja većeg nezadovoljstva nekim dešavanjima u ljubavnom životu.

 

moascMjesec i Ascendent

Mjesec konjunkcija Ascendent

Oni s Mjesecom u konjunkciji s Ascendentom u svojim natalnim kartama, su vrlo osjetljivi i njihova raspoloženja se često mijenjaju. To ne znači da su oni slabi – oni sigurno mogu biti jaki pojedinci. oni istovremeno mogu biti ovisni o svojoj obitelju u kojoj traže podršku i suosjećanje i potpuno nezavisni.

Mjesec sekstil/trigon Ascendent

Ove osobe su maštoviti i intuitivni po prirodi. Oni su vrlo brižni. Drugi lako osjete njihovu prirodnu zabrinutost i općenito se osjećaju sigurno u njihovoj prisutnosti. Ovi ljudi su odlični u poslovima koji zahtijevaju rad s javnosti. Oni intuitivno podižu raspoloženje ljudi oko njih. oni su prilagodljivi i fleksibilni.

Mjesec kvadrat Ascendent

Način na koji se ove osobe izražavaju s drugima, ili njihov govor tijela, teži sukobu s njihovim realnim osjećajima. Oni su vrlo emotivni i njihovi osjećaji zahtijevaju pozornost odmah. Dok je njihov govor tijela izražajan, to nije uvijek pravi odraz kako se zapravo osjećaju.

Mjesec opozicija Ascendent

Ove osobe su intuitivni, suosjećajni i osjetljivi ljudi, brzo osjete potrebe i osjećaje drugih. Međutim, pretjerano identificiranje s osjećajima drugih može biti iscrpljujuće, a mogu izgubiti kontakt sa svojim osjećajima, time lako zbunjuju i sebe i druge. Ove osobe moraju pronaći neku ravnotežu jer mogu pretjerano postati ovisni o drugima.

 

momcMjesec i Medium Coeli

Mjesec konjunkcija Medium Coeli

Ovo je pozitivan aspekt koji pokazuje sposobnost komunikacije i uspostavljanje društvenih kontakta.

Mjesec sekstil/trigon Medium Coeli

s ovim aspektom osećajnost,mašta i sposobnost komunikacije su u službi karijere. Povoljno je za sva zanimanja koja imaju direktan kontakt sa javnošću, masama, klijentelom.

Mjesec kvadrat Medium Coeli

ovdje Mjesečevi kvaliteti imaju teškocu integrirati se u profesionalnu karijeru, osoba je često ”u vlasti” svojeg raspoloženja, emocija, senzibiliteta, ili teže komuncira i to se negativno odražava na karijeru.

Mjesec opozicija Medium Coeli

Ovaj aspekt ukazuje na miješanje obitelji u sve sfere života, naročito u odabir posla.


Povezani članci

Mjesečeve mijene

Mjesec u kućama

Mjesec

Mjesec u natalnoj karti

Mjesečevi čvorovi

Tarot, astrologija, numerologija