Aplikativni i separativni aspekti

Aspekti – Aplikativni (u priklonu) i Separativni (u otklonu)

Bitna je brzina kretanja planeta na dan rođenja – treba odrediti precizno dnevno kretanje planeta. (efemeride).
uvijek promatramo brži planet u aspektu i njegov odnos prema sporijem planetu. Brži planet je nositelj akcije, a sporiji primatelj.

Aplikativni “A” aspekt

 • u slučaju kad se brži planet kreće prema egzaktnom aspektu (orbis 0) sa sporijim, bez obzira na vrstu aspekta
 • ovaj aspekt više utječa na unutarnji život osobe i teže ga je prepoznati
 • aplikativni aspekti imaju jaču snagu o separativnih
 • to je težnja nečemu
 • za takav aspekt se kaže da je u priklonu kad još nije egzaktni. Dakle, brži planet aspektira sporiji, i nalazi se ispred sporijeg planeta, u smjeru suprotnom kazaljki na satu u dozvoljenom orbisu.
 • aspekt u priklonu biti će egzaktan, prema primarnim progresijama, u ranim godinama života osobe. On označava rano iskustvo neke osobe, koje ostavlja trajnu posljedicu na nju.
 • Najčešće će aspekt u priklonu biti egzaktan u prvih šest do deset godina života.

Separativni “S” aspekt

 • bez obzira na vrstu aspekta, kad se brži planet u aspektu razdvaja od sporijeg (izlazi iz aspekta), i kreće se u smjeru opozicije sa tim sporijim planetom
 • ovaj aspekt je više usmjeren na vanjski život, osoba doživljava stvari kroz druge ljude
 • separativni aspekt je slabiji od aplikativnog – on iščezava
 • to je već naučeno
 • planet koji je bio egzaktan prije rođenja osobe je u otklonu, brži planet nalazi se iza sporijeg u smjeru suprotnom kazaljki na satu, u dozvoljenom orbisu
 • aspekt u otklonu bio je egzaktan prije rođenja osobe i ne može se povezati s nekim konkretnim događajem. Osoba je rođena sa nekom karakteristikom, a da sama ne zna zašto je tako.

Važno je još spomenuti da u tranzitima aspekt može biti samo u priklonu, jedan planet djeluje na drugi čitavo vrijeme kad mu se približava, u određenom orbisu, sve do kad ne postane egzaktni. Tada je utjecaj najjači, i nakon što ga prođe više nema utjecaj na njega (osim kod plutona, koji često tek tada zada posljednji udarac).

Još je važno spomenuti retrogradne planete, jer se one u Zodijaku kreću prema natrag, pa tu trebamo osobito obratiti pažnju na vrijeme kad dolazi do egzaktnog dodira.

Tarot, astrologija, numerologija